DU1394 Subject seminar: Czech Art of the 20th Century: Visual School I

Faculty of Arts
Spring 2015
Extent and Intensity
0/2. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D.
Department of Art History - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D.
Supplier department: Department of Art History - Faculty of Arts
Timetable
each even Thursday 14:10–17:25 B2.43
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/25, only registered: 0/25, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/25
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seminář zaměřený na bližší vizuální seznámení s velmi pestrým výtvarným materiálem dějin českého výtvarného umění 20. století, postavený primárně na připomenutí klíčových děl veřejných sbírkových fondů, ale i soukromých sbírek. Čerpání podnětů dle možností i v terénu. Cílem semináře je podnícení umělecko-historického citu a intuice studentů jako prvních předpokladů pro budoucí specializaci a znalectví. Nepředpojaté hledání styčných bodů výtvarnými směry a desetiletími, aktivní účast a zapojení účastníků, důraz na rozvoj jejich vyjadřovacích schopností, používání odborné terminologie.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (Spring 2015, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2015/DU1394