DU1394 Subject seminar: Czech Art of the 20th Century: Visual School I

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D.
Department of Art History - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D.
Supplier department: Department of Art History - Faculty of Arts
Timetable
each odd Thursday 13:00–16:40 K31
Prerequisites (in Czech)
Základní orientace v problematice moderního českého umění (situace po roce 1890 do druhé světové války), znalost kontextu soudobých dějin.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 3/25, only registered: 0/25, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/25
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Proseminář zaměřený na bližší seznámení s podobami českého výtvarného umění v letech 1908 až 1945. Důraz na práci s literaturou a prameny, vizuální identifikaci jednotlivých autorských tvůrčích poloh, současný stav bádání, institucionální reflexe a interpretační přístupy. Lokální jihomoravský kontext. Kombinace vstupů vyučujícího a aktivní samostatné práce studentů. Předpokladem absolvování je aktivní účast (80% seminářů, odůvodněně lze i méně) a výstup v podobě samostatného referátu.
Learning outcomes (in Czech)
- systematizace poznatků v oblasti moderního českého umění - bezproblémová orientace mezi jednotlivými uměleckými směry a osobnostmi - prohloubení a nácvik stylistické analýzy - práce s literaturou a prameny - schopnost samostatné rešerše - schopnost samostatné prezentace tématu a diskuse nad problematikou
Syllabus (in Czech)
 • - umění počátku 20. století - český expresionismus - český kubismus - poetismus a abstrakce - Devětsil, surrealismus - sociální civilismus - umění za druhé světové války - fotografie, užité umění a film
Literature
  required literature
 • MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury. 1. vyd. Praha: Idea Servis, 2002. 197 s. ISBN 80-85970-32-5. info
 • MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury. 1. vyd. Praha: Idea Servis, 2000. 220 s. ISBN 80-85970-31-7. info
 • ADLEROVÁ, Alena. Dějiny českého výtvarného umění : 1890/1938. 4. 1. Edited by Vojtěch Lahoda. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 393 s. : i. ISBN 80-200-0587-01. info
 • ANDĚL, Jaroslav. Czech modernism, 1900-1945. 1st ed. Houston: Museum of Fine Arts, 1989. 263 s. ISBN 0821217631. info
  recommended literature
 • ROUSOVÁ, Hana. Abstrakce : Čechy mezi centry modernity 1918-1950 : nejen o vztazích volného a užitého umění. Vydání první. v Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015. 220 stran. ISBN 9788087989074. info
 • BYDŽOVSKÁ, Lenka and Vojtěch LAHODA. Černá slunce : odvrácená strana modernity. Edited by Karel Srp. Vyd. 1. V Řevnicích: Arbor vitae, 2012. 365 s. ISBN 9788087405154. info
 • WITTLICH, Petr. Sváry zření : fazety modernity na přelomu 19. a 20. století, 1890-1918. Vyd. 1. Praha: Arbor vitae ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Ostravě, 2008. 341 s. ISBN 9788085091878. info
 • !Křičte ústa! : předpoklady expresionismu. Edited by Marie Rakušanová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 442 s. ISBN 9788020015019. info
 • DUFEK, Antonín. Vademecum : moderní umění v Čechách a na Moravě, 1890-1938. Edited by Hana Rousová. Praha: Gallery, 2002. 415 s. ISBN 8086010627. info
 • BYDŽOVSKÁ, Lenka, Vojtěch LAHODA and Karel SRP. České moderní umění 1900-1960 :Národní galerie v Praze, sbírka moderního umění, Veletržní palác. Photo by Milan Posselt. Praha: Národní galerie, 1995. 349 s. ISBN 80-7035-095-4. info
Teaching methods (in Czech)
výklad, vizuální příklady a diskuse nad nimi, analýza, práce s prameny a literaturou, samostatné odborné výstupy studentů (práce s prameny, krátké referáty a diskuse)
Assessment methods (in Czech)
průběžné hodnocení aktivity studentů a samostatných vstupů na hodinách
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2015.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/DU1394