DU1396a Seminář: Stavební typy v 19. století

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Galeta, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Galeta, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Galeta, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 17:30–19:05 K31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se s jednotlivými typy staveb typickými pro 19. a počátek 20. století (např. nádraží, tělocvična, kostel, muzeum, divadlo, atd). Konkrétně s jejich funkcí, vnější formou, vnitřní dispozicí, stylem, dekorací a stručně také s historií zvolených příkladů. Stavební typy představí sami studenti formou referátů, z části na brněnských příkladech přímo na místě, tváří tvář stavbě samotné.
Výukové metody
referát, diskuse
Metody hodnocení
aktivní přístup, docházka, referát (pronesený ústně a odevzdaný v písemné formě)
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2015/DU1396a