DU1408 ModernArchitecture in eastern Bohemia and Prague

Faculty of Arts
Autumn 2015
Extent and Intensity
0/2. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Zuzana Ragulová (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Zuzana Ragulová
Department of Art History - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Zuzana Ragulová
Supplier department: Department of Art History - Faculty of Arts
Timetable
Mon 15:50–17:25 K32
Prerequisites (in Czech)
! DU1389 Architecture 1900-38, Bohemia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem semináře je seznámit studenty s východočeskou a pražskou architekturou první třetiny 20. století. V té době se v české architektuře vystřídalo hned několik uměleckých směrů – secese, raná moderna, kubismus, rondokubismus, purismus a funkcionalismus. Kromě přestavení jednotlivých směrů bude věnována pozornost i významným architektům té doby: Janu Kotěrovi, Josefu Gočárovi a Pavlu Janákovi.
Teaching methods (in Czech)
Kombinace přednášek a referátů
Assessment methods (in Czech)
Vypracování a přednesení referátu, povinná docházka, odevzdání referátu v písemné podobě
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2015/DU1408