DU1437 Seminar: Artists and artistic tendencies in Europe and USA after 1945

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D.
Department of Art History - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D.
Timetable
each odd Thursday 11:00–14:40 K31
Prerequisites
Orientation overview in the history of modern and contemporary art.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seminář zaměřený na bližší seznámení s majoritními uměleckými osobnostmi, tendencemi a proudy ve světovém umění po roce 1945, s důrazem na euroamerický kulturní prostor. Obsah semináře vychází z koncepce státních závěrečných zkoušek a připravuje na ně.
Learning outcomes (in Czech)
- schopnost identifikace a charakteristiky hlavních dobových výtvarných proudů
- schopnost práce s dobovými prameny a literaturou
- analýza uměleckého díla v kontextu autorství a doby vzniku
- orientační znalost hlavních dobových textů a studií
- základní přehled o institucionalizaci poválečného umění (přehled o nejvýznamnějších světových sbírkách a muzeích)
- suverénní orientace v základních pojmech
-schopnost kontextualizace vzhledem k českému prostředí
Syllabus (in Czech)
 • Umění v Evropě mezi dvěma světovými válkami
 • Kulturní migrace z Evropy do USA a druhá světová válka
 • Abstraktní umění 40. a 50. let v Americe a v Evropě
 • Neodada, pop art, nový realismus
 • Sochařství a jeho přesahy v druhé polovině 20. století
 • Akční umění a konceptualismus
 • Hlavní představitelé fotografie v druhé polovině 20.století
Literature
  required literature
 • MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury. 1. vyd. Praha: Idea Servis, 2002. 197 s. ISBN 8085970325. info
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. 10 [Euromédia Group, 2000]. Vyd. 4., v Knižním klubu 1. Praha: Euromedia Group - Knižní klub, 2000. 300 s. : i. ISBN 80-242-0218-210. info
 • Před obrazem : antologie americké výtvarné teorie a kritiky. Edited by Tomáš Pospiszyl, Translated by Věra Chase - Ruben Pellar. 1. vyd. Praha: OSVU, 1998. 189 s. ISBN 8023812966. info
  recommended literature
 • BELL, Julian. Zrcadlo světa : nové dějiny umění. Vyd. 1. Praha: Argo, 2010. 496 s. ISBN 9788025702802. info
 • FOSTER, Hal. Umění po roce 1900 : modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Translated by Josef Hrdlička - Irena Ellis - Jitka Sedláčková. Praha: Slovart, 2007. 704 s. ISBN 9788072099528. info
 • Art in modern culture : an anthology of critical texts. Edited by Francis Frascina - Jonathan Harris. Repr. London: Phaidon, 2003. 340 s. ISBN 0714828408. info
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. 11 [Euromédia Group, 2000]. Vyd. 1. Praha: Euromedia Group - Knižní klub, 2000. 262 s. : i. ISBN 80-242-0449-511. info
 • Encyklopedie Umění nové doby : Umění nové doby : encyklopedie (Variant.). Edited by René Huyghe. Vyd. 1. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1974. 470 s. : i. info
  not specified
 • Art beyond Borders : Artistic Exchange in Communist Europe (1945-1989), Herndon: Central European University Press 2015
 • Davies, Alastair ; Sinfield, Alan. British Culture of the Post-War : An Introduction to Literature and Society 1945-1999, London: Routledge 2001.
 • GREENBERG, Clement. The collected essays and criticism. Edited by John O'Brian. Pbk. ed. Chicago: University of Chicago Press, 1995. xvi, 341. ISBN 0226306240. info
Teaching methods
Combination of teacher input and independent student work.
Assessment methods
Prerequisite for attendance is active participation (80% of the seminars, less reasonably possible) and output in the form of a separate paper.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/DU1437