DU1706 Uvedení do studia dějin umění II.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/4/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Doležalová (cvičící)
doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres (cvičící)
Mgr. Michaela Hojdysz (cvičící)
Garance
doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz připravuje formou konzultací, sepsáním konceptů a prezentací na "ročníkovou postupovou práci", tj. studenti si vybírají témata, představují je formou prezentací a píší stručné koncepty (anotace) budoucí práce, kde stručně představí daný předmět a doplní to bibliografií. Cílem je osvojit si základní předpoklady pro odborné představení konkrétního uměleckého díla.
Výstupy z učení
- odborně popsat umělecké dílo - zvládnout příslušnou heuristiku - představit dílo formou strukturované prezentace - sestavit koncept budoucí práce s příslušnou bibliografií
Osnova
  • - výběr uměleckého díla - základy heuristiky - kritika literatury - popis uměleckého díla - exkurze - prezentace - konzultace konceptů
Literatura
  • LINHART, Karel. Jiří Kroupa: Školy dějin umění. Metodologie dějin umění. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana., Brno: Nadace MU, 1997, roč. 4, č. 3, s. 47-48. ISSN 1211-6866. info
Výukové metody
prezentace, konzultace
Metody hodnocení
Hodnocení ročníkové psané práce
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Úspěšné zkoušky podmiňuje složení PZk
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je nutné zapsat v prvním, propedeutickém roku studia.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DU1706