DU1735 Umělecké techniky a média od středověku po současnosti I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D.
Rozvrh
Út 16:00–17:40 K31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Obecný úvod do problematiky malířství a kresby se zaměřením na materiální předpoklady vzniku obrazů a kreseb.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité technologické inovace hlavních period historie malířství a kresby;
- určit a popsat klíčové techniky malby a kresby;
- popsat faktory, jež ovlivňují stav zachování obrazu;
- navrhnout a vysvětlit vhodnou metodu průzkumu, konzervace a restaurování
Osnova
 • Hlavní tematické okruhy:
 • a) Malířské receptáře a teoretická literatura. Podložka obrazu (dřevo, plátno, kov, kámen, papír etc.).
 • b) Pokladová vrstva obrazu.
 • c) Kresba (techniky a historie), přípravné práce (kresby a olejové skici), podkresba.
 • d) Zlacení a jeho dekorace.
 • e) Barevné pigmenty a pojidla.
 • f) Malířské techniky (olejomalba, tempera, enkaustika, kvaš; techniky nástěnné malby: freska, freska secco, sgrafito).
 • g) Stav zachování obrazu; technologický průzkum obrazu.
 • h) Konzervace a restaurování (stručný přehled dějin restaurování).
Literatura
 • Frimmel, Theodor von. Handbuch der Gemaeldekunde. Leipzig 1894.
 • SLÁNSKÝ, Bohuslav. Technika malby. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2003. 299 s. ISBN 807185624X. info
 • NICOLAUS, Knut. DuMonts Handbuch der Gemäldekunde : Gemälde erkennen und bestimmen. Originalausg. Köln: DuMont, 2003. 336 s. ISBN 3832172882. info
 • LOSOS, Ludvík. Techniky malby. Vyd. 1. Praha: Aventinum, 1994. 192 s. ISBN 80-85277-03-4. info
 • VOLAVKA, Vojtěch. Malba a malířský rukopis : úvod do studia malířského rukopisu. V Praze: Státní grafická škola, 1939. info
 • FRINTA, Mojmír Svatopluk. Punched decoration on late Medieval panel and miniature painting. Prague: Maxdorf, 1998. 556 s. ISBN 8085800942. info
 • KOSCHATZKY, Walter. Die Kunst der Zeichnung : Technik, Geschichte, Meisterwerke. 10. Aufl. Munchen: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2003. 346 s. ISBN 3423307412. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodině, domácí úkoly, exkurze
Metody hodnocení
Esej o vybraném uměleckém díle (malbě nebo kresbě) v rozsahu minimálně 5 normostran.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.