DU2024 Seminář: Antická mytologie v barokní ikonografii

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předpokladem předmětu je základní znalost profánní ikonografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Seminář bude zaměřen na detailní rozbor příkladů barokních děl (malby, grafiky etc.), kde je využita antická mytologie. Na tomto materiálu budou řešeny otázky ikonografické a další jako vývoj názorových stanovisek k daným dílům, úloha antické mytologie v rámci panovnických alegorií a reprezentací, vztah k dobové literatuře (zejm. mytografiím).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: rozeznat jednotlivá ikonografická témata čerpající z antické mytologie; analyzovat vybraná umělecká díla; zapojit vybraná umělecká díla do širšího kontextu raněnovověké vědy o mytologii
Osnova
 • Antické zdroje
 • Mytografické práce
 • Panovnické alegorie
 • Antická mytologie ve službách církve
 • Reprezentační strategie
 • Oblíbené mýty
 • Významy jednotlivých mýtů
Literatura
  doporučená literatura
 • Malcolm Bull, The Mirror of the Gods. Classical Mythology in Renaissance Art. London 2005.
 • DITTMANN, Lorenz. Die Wiederkehr der antiken Götter im Bilde : Versuch einer neuen Deutung. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2001. 310 s. ISBN 3506737872. info
 • Wege zum Mythos. Edited by Luba Freedman - Gerlinde Huber-Rebenich. Berlin: Gebr. Mann Verlag, 2001. 213 s. ISBN 3786124191. info
 • Der antike Mythos und Europa : Texte und Bilder von der Antike bis ins 20. Jahrhundert. Edited by Francesca Cappelletti - Gerlinde Huber-Rebenich. Berlin: Gebr. Mann Verlag, 1997. xi, 250. ISBN 3786117624. info
 • SEZNEC, Jean. The survival of the pagan gods :the mythological tradition and its place in Renaissance humanism and art. Translated by Barbara F. Sessions. 9th Princeton pbk. print. Princeton: Princeton University Press, 1995. xvi, 376 s. ISBN 0-691-02988-1. info
Výukové metody
domácí příprava, referáty, prezentace, diskuse
Metody hodnocení
Během semestru je vyžadována domácí práce (čtení, analýza textů), prezentace tématu, povinnost navštěvovat výuku a účastnit se diskusí.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá každý druhý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DU2024