DU2101 Stáž v odborné instituci dlouhodobá

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz slouží k bonifikaci tvůrčí a odborné činnosti, která se realizuje individuálně mimo výuku.
Cílem kurzu je propojit výuku a výzkum s praxí a zvýšit konkurenceschopnost absolventů na trhu práce.
Výstupy z učení
Individuální
Osnova
  • Zápočet lze získat za odbornou stáž v trvání alespoň 3 měsíce v odborné instituci (tj. v rámci oboru: vědeckovýzkumný ústav, galerie, muzeum, památkový ústav atd.)
  • Další možnosti nejsou vyloučeny.
  • Při hodnocení výsledku se bere v úvahu jednak odborná povaha a kvalita výstupu, jednak relevance platformy, na níž byl výstup realizován.
Literatura
  • K tomuto předmětu bibliografie neexistuje - there is no bibliography for this course
Výukové metody
Odborná praxe/stáž.
Metody hodnocení
Příslušná činnost se dokládá příslušným zprávou ze stáže, která obsahuje jednak hodnocení stáže stážistou, jednak hodnocení stážisty tutorem.
Podklady k zápočtu se odevzdávají do konce příslušného zkouškového období.
Předmět si lze zapsat i zpětně, tj. v dalším semestru po ukončení praxe či stáže.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.