DU2302 Fifth Century in Rome: Art, Liturgy and Pagans

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres (přednášející)
Garance
doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem přednášky je seznámit studenty co možná nejkomplexněji s uměleckou produkcí města Řím v pátém století. Na základě estetické tvorby proběhne reflexe nad vztahem obrazu, architektury a liturgie, dialogu mezi pohany a křesťany a nad dopady rétoriky na uměleckou produkci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se komplexním dialogu mezi uměním, rétorikou a performance;
- kriticky reflektovat historiografickou produkci o pozdní antice;
- samostatně uvažovat o problematice setkávání "pohanů" a "křesťanů" v rámci tehdejší synkretické společnosti;
Osnova
 • - Traditio Legis? Vatikán na konci IV. století a Římská kulturní identita - Santa Pudenziana, pohani a křesťané - Půst a obraz: dveře ve Svaté Sabině - Slonovinová krabička z British Museum a velikonoční liturgie - Baptisterium v Lateránu, křest a odpuštění - Santa Maria Maggiore: křesťanská narace a rukopisy - Biskup a jeho liturgie, triunfální oblouk v Santa Maria Maggiore - Rétorika a legitimizace moci v San Paolo Fuori le Mura - Římská "ideální" absida: Sant'Andrea in Catabarbara
Literatura
  povinná literatura
 • Maria Andaloro, L'orizzonte tardoantico e le nuove immagni 312-468, Milano 2008
 • ANDALORO, Maria. La pittura medievale a Roma, 312-1431 : atlante : percorsi visivi. 1a ed. Milano: Jaca Book, 2006. 325 s. ISBN 8816603771. info
 • KRAUTHEIMER, Richard. Rome : profile of a city, 312-1308. Edited by Marvin Trachtenberg. 1st. print. with new forewor. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2000. xxiv, 389. ISBN 0691049610. info
 • MATTHIAE, Guglielmo. Pittura romana del medioevo. Edited by Maria Andaloro. Roma: Fratelli Palombi, 1987. 310 s. ISBN 8876212345. info
  doporučená literatura
 • KRAUTHEIMER, Richard. Three Christian capitals : topography and politics. Berkeley: University of California Press, 1983. xiv, 167. ISBN 0520045416. info
Výukové metody
interaktivní přednáška se světelnými obrazy
Metody hodnocení
ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá každý druhý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DU2302