DU2329 Architektura řádových domů ve středověku

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Aleš Flídr (přednášející)
Garance
Mgr. Aleš Flídr
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
V rámci předmětu se posluchači seznámí s přehlednými dějinami řádového života i architektury od nejstarších komunit v pouštích Egypta, Palestiny a Sýrie až po pozdní středověk. Nejprogresivnější řeholi napsal sv. Benedikt z Nursie, která až do 11. století zůstala i v rámci jednotlivých reforem základním kamenem západního mnišství. V době karolinské renesance uvnitř benediktinského řádu vznikla i první ideální podoba klášterního obydlí, jež měla odpovídat duchovním i hmotným potřebám řeholní komunity. Prostorový koncept kostela s připojenými konventními budovami prakticky spojenými křížovou chodbou obíhající rajskou zahradu, to vše uprostřed hospodářského zázemí kláštera, se snažila napodobit všechna řádová společenství středověku, nejvíce se to ale podařilo cisterciákům.
Výstupy z učení
popsat základní tendence ve vývoji západního mnišství; identifikovat jednotlivé řádové řehole; rozpoznat jednotlivý typy klášterní architektury; určit funkční rozlišení jednotlivých prostor v kostele i konventu
Osnova
 • 1. Otcové pouště a první komunity
 • 2. Povznesení klášterů na Západě
 • 3. Velké benediktinské reformy
 • 4. Nová společenství 11. století
 • 5. Zasvěcený život podle sv. Bernarda
 • 6. Kláštery u hradeb měst
 • 7. Rytíři ze Svaté země
 • 8. Řeholní život podzimu středověku
Literatura
 • KUTHAN, Jiří. Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014. 360 s. ISBN 9788074223341. info
 • Otevři zahradu rajskou. Edited by Dušan Foltýn. V Praze: Národní galerie ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR v Praze, 2014. 491 s. ISBN 9788070355503. info
 • VOPATRNÝ, Gorazd. Keltské křesťanství. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 155 s. ISBN 9788087378359. info
 • KRÜGER, Kristina. Řády a kláštery : 2000 let křesťanského umění a kultury. Edited by Thomas Paffen - Rainer Warland - Rolf Toman, Photo by Achim Bednorz. V Praze: Slovart, 2008. 431 s. ISBN 9788073911218. info
 • FOLTÝN, Dušan. Encyklopedie moravských a slezských klášterů. 1. vyd. Praha: Libri, 2005. 878 s. ISBN 8072770268. info
 • KUTHAN, Jiří. Gloria Sacri Ordinis Cisterciensis. Vyd. 1. Praha: Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v nakl. Tomáš Halama, 2005. 518 s. ISBN 8090360033. info
 • FRANK, Karl Suso. Dějiny křesťanského mnišství. Translated by Zdeněk Lochovský. 1. vyd. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2003. 195 s. ISBN 8090268285. info
 • LAWRENCE, C. H. Dějiny středověkého mnišství. Edited by Libor Jan, Translated by Pavel Pšeja - Jan Vomlela. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury ;, 2001. 325 s. ISBN 8070215364. info
 • VLČEK, Pavel, Petr SOMMER a Dušan FOLTÝN. Encyklopedie českých klášterů. První vydání. Praha: Libri, 1997. 778 stran. ISBN 8085983176. info
 • KUTHAN, Jiří. Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách : k problematice cisterciácké stavební tvorby. Praha: Academia, 1983. info
Výukové metody
Kurz je vyučován přednáškami, praktický pohled na současný stav románské architektury na Moravě umožní odborná exkurze.
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DU2329