DU2339 P. P. Rubens a vlámské malířství 17. století

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:40 K33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Přednáška bude zaměřena na analýzu vlámského malířství 17. století, s ohledem na roli a význam P. P. Rubense. Akcentovány budou rovněž další umělecké osobnosti (Jan Brueghel st., Jacob Jordaens, Anthonis van Dyck a další), stejně jako aspekty a role jobjednavatelů a kulturního pozadí při vzniku jednotlivých uměleckých zakázek. Pozornost bude věnována rovněž otázkám historiografie a metodologie bádání o vlámském umění a významu vlámského malířství (grafiky) pro střední Evropu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvovaní předmětu schopen: – definovat a popsat hlavní prvky a osobnosti vlámského malířství 17. století – popsat kulturní pozadí jednotlivých uměleckých zakázek – analyzovat rozdílné metodologické přístupy k jednotlivým oblastem vlámského umění 17. století – vysvětlit roli a význam vlámského malířství a grafiky pro umění ve střední Evropě
Osnova
 • Co je vlámské malířství?
 • Obrazoborectví, politická a náboženská situace v Nizozemí
 • Výtvarná východiská vlámského malířství 17. století
 • Malíř a jeho ateliér
 • Peter Paul Rubens a Itálie
 • Rubens jako diplomat
 • Rubens a jeho kolegové a konkurenti
 • Jordaens, van Dyck a další
 • Rubens a grafika
 • Rubens a střední Evropa
Literatura
 • Rubens : the power of transformation. Edited by Gerlinde Gruber - Sabine Haag - Stefan Weppelmann - Jochen Sander. Munich: Hirmer, 2017. 309 stran. ISBN 9783777428581. info
 • HONIG, Elizabeth A. Jan Brueghel and the senses of scale. University Park, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2016. xvi, 265. ISBN 9780271071084. info
 • ALSTEENS, Stijn a Adam EAKER. Van Dyck : the anatomy of portraiture. Edited by An Van Camp - Xavier F. Salomon - Bert Watteeuw. New York: The Frick Collection in association with Yale University Press, 2016. xi, 307. ISBN 9780912114644. info
 • Rubens und sein Vermächtnis : Inspiration für Europa. Edited by Petrus Paulus Rubens, Translated by Petra Frese - Ingrid Reuter. Deutsche Ausg. Leipzig: E.A. Seemann, 2014. 352 s. ISBN 9783865023322. info
 • SAUERLÄNDER, Willibald. The catholic Rubens : saints and martyrs. Translated by David B. Dollenmayer. Los Angeles: The Getty Research Institute, 2014. 311 stran. ISBN 9781606062685. info
 • Jordaens und die Antike. [München]: Vertrieb Hirmer, 2012. 316 s. ISBN 9783777420226. info
 • DIELS, Ann. The shadow of Rubens : print publishing in 17th-century Antwerp : prints by the history painters Abraham van Diepenbeeck, Cornelis Schut and Erasmus Quellinus II. Translated by Irene Schaudies - Michael Hoyle. London: Harvey Miller Publishers, 2009. 271 stran. ISBN 9781905375509. info
 • WOOLLETT, Anne T. a Ariane van SUCHTELEN. Rubens & Brueghel : a working friendship. Edited by Tiarna Doherty - Mark Leonard - Jørgen Wadum. Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2006. xiii, 274. ISBN 0892368470. info
 • Rubens : a master in the making. Edited by David Jaffé - Elizabeth McGrath - Minna A. Moore Ede. 1. pub. London: National Gallery, 2005. 207 s. ISBN 1857093267. info
 • SUTTON, Peter C. a Marjorie E. WIESEMAN. Drawn by the brush : oil sketches by Peter Paul Rubens. Edited by Nico van Hout. New Haven: Yale University Press, 2004. 272 stran. ISBN 0300106262. info
 • Peter Paul Rubens. Edited by Klaus Albrecht Schröder - Heinz Widauer - Anne-Marie S. Logan - Michi. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Verlag, 2004. 531 stran. ISBN 3775715142. info
 • Peter Paul Rubens : Barocke Leidenschaften. Edited by Birgit Franke - Thomas Döring - Petrus Paulus Rubens - Nils Büttner. München: Hirmer Verlag, 2004. 352 s. ISBN 3777421650. info
 • DONOVAN, Fiona. Rubens and England. New Haven: Published for the Paul Mellon Centre for studies in British Art by Yale University Press, 2004. vii, 188. ISBN 0300095066. info
 • BARNES, Susan J., Nora DE POORTER, Oliver MILLAR a Horst VEY. Van Dyck : a complete catalogue of the paintings. New Haven: Published for the Paul Mellon Centre for studies in British Art by Yale University Press, 2004. x, 692. ISBN 0300099282. info
 • WOOD, Jeremy. Rubens drawing on Italy. Edinburgh: National Gallery of Scotland, 2002. 95 stran. ISBN 1903278317. info
 • Concept, design & execution in Flemish painting (1550-1700). Edited by Hans Vlieghe - Arnout Balis - Carl Van De Velde. Turnhout: Brepols, 2000. vii, 288. ISBN 250350731X. info
 • DEPAUW, Carl, Ger LUIJTEN, Erik DUVERGER, Danielle MAUFORT, Saskia SOMBOGAART a Ad STJINMAN. Anthony van Dyck as a printmaker. Antwerpen: Antwerpen Open, 1999. 400 stran. ISBN 0847822354. info
 • VLIEGHE, Hans. Flemish art and architecture, 1585-1700. New Haven: Yale University Press, 1998. 339 s. ISBN 0300070381. info
 • HONIG, Elizabeth A. Painting & the market in early modern Antwerp. New Haven: Yale University Press, 1998. xi, 308. ISBN 0300072392. info
 • Pieter Breughel der Jüngere - Jan Brueghel der Ältere : flämische Malerei um 1600 : Tradition und Fortschritt : eine Ausstellung der Kulturstiftung Ruhr Essen und des Kunsthistorischen Museums Wien : Kunsthistorisches Museum, Wien, 7. Dezember 1997 bi. Edited by Pieter Bruegel - Jan Bruegel - Christa Nitze-Ertz - Klaus Ertz. Lingen: Luca Verlag, 1997. 535 s. ISBN 9923641435. info
 • BROWN, Christopher. Rubens's landscapes. London: National Gallery publications, 1996. 128 stran. ISBN 1857091558. info
 • ALPERS, Svetlana. The making of Rubens. 2nd print. New Haven: Yale University Press, 1996. viii, 178. ISBN 0300067445. info
 • D'HULST, Roger-Adolf. Jacob Jordaens (1593-1678). Edited by Hans Devisscher - Nora De Poorter. Brussels: Gemeentekrediet, 1993. xi, 140. ISBN 9050661203. info
 • D'HULST, Roger-Adolf, Nora DE POORTER a Marc VANDENVEN. Jacob Jordaens (1593-1678). Edited by Hans Devisscher. Brussels: Gemeentekrediet, 1993. xiii, 309. ISBN 9050661203. info
 • FILIPCZAK, Zirka Zaremba. Picturing art in Antwerp 1550-1700. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1987. xii, 258. ISBN 0691040478. info
 • D'HULST, Roger-Adolf. Jacob Jordaens. Stuttgart: Klett-Cotta, 1982. 367 stran. ISBN 3608761586. info
 • D'HULST, Roger-Adolf. Jordaens drawings. Translated by P. S. Falla. London: Phaidon, 1974. Strana 273. ISBN 0714816191. info
 • D'HULST, Roger-Adolf. Jordaens drawings. Translated by P. S. Falla. London: Phaidon, 1974. Strana 617. ISBN 0714816191. info
 • D'HULST, Roger-Adolf. Jordaens drawings. Translated by P. S. Falla. London: Phaidon, 1974. Strana 341. ISBN 0714816191. info
 • D'HULST, Roger-Adolf. Jordaens drawings. Translated by P. S. Falla. London: Phaidon, 1974. 331 stran. ISBN 0714816191. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse v hodinách
Metody hodnocení
Závěrečná esej, průběžné studium literatury a příprava na hodiny
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/DU2339