DU2665 Master Degree Paper

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
0/0. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (seminar tutor)
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Department of Art History - Faculty of Arts
Contact Person: prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
Supplier department: Department of Art History - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives
The completion and submission of the master's degree paper is requested.
Syllabus
  • The acceptance of the master's degree paper confirms the supervisor in information system.
  • The degree paper is not to be defended.
Literature
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga and Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Assessment methods
Defense.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/DU2665