DU2724 Chapters in Czech Collecting: Periods, Personalities& Motivations

Faculty of Arts
Spring 2015
Extent and Intensity
2/0. 4 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Department of Art History - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Art History - Faculty of Arts
Timetable
each even Thursday 10:50–14:05 K31
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Přednáška uvede do problematiky soukromého sběratelství, nastíní základní pojmy, historický vývoj a význam soukromého sběratelství. Zaměří se především na klíčové momenty a osobnosti českého sběratelství 20. století (Jindřich Waldes, Vincenc Kramář...), jejich vazby na známé výtvarníky, a to včetně její dosud monograficky nezpracované druhé poloviny se specifickými dobovými podmínkami totalitní společnosti (Rudolf Barák, Jiří Kolář, Stanislav Drvota, Jaroslav Borovička...); se zvláštním zřetelem na brněnské prostředí (Otakar Teyschl, Václav Dvořák, Jiří Valoch, Karel Tutsch ...). Důraz bude kladen na představení profilu jednotlivých sběratelů a zaměření jejich sbírek, psychologické aspekty a motivace sběratelství, tak jak se v průběhu historie měnily. Otevřena bude také problematika vztahu soukromého a institucionálního sběratelství, podmínky fungování, jejich vzájemné vztahy, problematika soukromého sběratelství a uměleckého trhu.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught only once.
The course is also listed under the following terms Spring 2014, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (Spring 2015, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2015/DU2724