DU2725 Seminář: Znalectví v uměleckohistorické praxi

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D. (přednášející), Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 K31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 7 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/7, pouze zareg.: 1/7, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/7
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je zaměřen na prohloubení a procvičení znaleckých metod práce a jejich aplikace na konkrétním výtvarném materiálu. V rámci kurzu budou představeny také významné osobnosti znalectví, některé jejich texty a vybrané problémy týkající se autorství jednotlivých výtvarných děl, a to především ze středoevropského prostředí. Studenti si zlepší orientaci ve znalecké praxi a schopnost pracovat s konkrétními díly ze svého okolí.
Osnova
  • - Úvod do problematiky a literatura - Metody - Významní znalci, jejich metody a jejich práce - Problematika formální analýzy - Rozbor konkrétních uměleckých děl v médiu kresby, malby a sochy - Cvičení v „terénu“ – brněnské kostely, Moravská galerie atd.
Výukové metody
příprava referátů a prezentací, diskuse, znalecký rozbor jednotlivých uměleckých děl
Metody hodnocení
aktivní účast v semináři, příprava zadaných úkolů, vypracování závěrečného referátu v písemné podobě
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/DU2725