DU2764 Odborná exkurze

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/1/0. Praxe. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Aleš Flídr (cvičící)
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Lze zapsat pouze jednou za akademický rok.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem odborné exkurze je propojit teoretickou výuku s praktickou částí: pracovat s uměleckými díly in situ; Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět uměleckým dílům v širším kontextu.
Osnova
  • Exkurze po České republice; Exkurze do vybraných zemí v zahraničí
Literatura
  • Doporučená literatura se mění dle jednotlivých destinací a témat exkurzí. Při každé vypsané exkurzi bude doporučována literatura zvlášť.
Výukové metody
Exkurze
Metody hodnocení
Přednesení referátu na exkurzi
Informace učitele
Podmínkou uznání kurzu, resp. získání kreditů, je vedle vlastní kvalitní prezentace na exkurzi i její následné písemné vyhotovení se všemi náležitostmi - poznámky, bibliografie, obrazové přílohy. Písemná verze referátu se odevzdává garantovi exkurze.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019.