DU2845 Czech Visual Arts Between 1970 and 2000: Visual School

Faculty of Arts
Autumn 2017
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Recommended Type of Completion: k (colloquium). Other types of completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D.
Department of Art History - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D.
Supplier department: Department of Art History - Faculty of Arts
Timetable
each odd Thursday 15:50–19:05 K31
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Proseminář zaměřený na bližší seznámení s podobami českého výtvarného umění v letech 1970 až 2000. Důraz na práci s literaturou a dobovými dokumenty, vizuální identifikaci jednotlivých autorských tvůrčích poloh, současný stav bádání, institucionální reflexe a interpretační přístupy. Lokální jihomoravský kontext. Kombinace vstupů vyučujícího a aktivní samostatné práce studentů. Předpokladem absolvování je aktivní účast (80% seminářů, odůvodněně lze i méně) a výstup v podobě samostatného referátu.
Literature
 • Zakázané umění. 2 (Montč.). Edited by Milena Slavická - Marcela Pánková. info
 • Ivo Binder–Ladislav Daněk, Uhlem, štětcem, skalpelem... Sbírka kresby Muzea umění Olomouc, Olomouc 2016.
 • Between the first and second modernity :1985-2012 : catalogue. Edited by Jiří Ševčík - Edith Jeřábková. Vyd. 1. Praha: Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, 2011. 756 s. ISBN 9788087108291. info
 • České umění 1980-2010 : texty a dokumenty. Edited by Jiří Ševčík - Pavlína Morganová - Terezie Nekvindová - Dagmar. Vydání první. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště, 2011. 980 stran. ISBN 9788087108277. info
 • HAVLÍČEK, Jiří. Brněnská osmdesátá (Brno eightieth). 1. vyd. Brno: Muzeum města Brna, 2010. ISBN 978-80-86549-10-1. URL info
 • POMAJZLOVÁ, Alena, Richard ADAM and Jiří PŘIBÁŇ. Česká malba generace 80. let / Czech painting of the 1980s generation (Czech painting of the 1980s generation). In Česká malba generace 80. let / Czech painting of the 1980s generation. Brno: Mediagate ve spoupráci s Nadačním fonddem současného umění - Wannieck Gallery, 2010. p. 10-33, 24 pp. ISBN 978-80-903895-7-1. info
 • BREGANTOVÁ, Polana. Dějiny českého výtvarného umění. Edited by Rostislav Švácha - Marie Platovská. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. s. 537-114. ISBN 9788020014896. info
 • České umění 1938-1989 : programy, kritické texty, dokumenty. Edited by Pavlína Morganová - Jiří Ševčík - Dagmar Svatošová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. 520 s. ISBN 8020009302. info
 • Výtvarná skupina Tvrdohlaví : 1987-1999. Edited by Jiří Olič. Praha: Silver Screen, 1999. 219 s. ISBN 8023838636. info
 • Art when time stood still. Edited by Alena Potůčková - Ivan Neumann - Olaf Hanel - Jiří Šetlík. [V Praze]: České muzeum výtvarných umění, 1996. 118 stran. ISBN 8070560509. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2017/DU2845