DU2847 Restaurování umění raného novověku (cesty do ateliérů)

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 9:10–10:45 VP
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
DU2847/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Suchánek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/8, pouze zareg.: 0/8
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz zaměřený na materiálovou strukturu raně novověkých uměleckých děl. Detailně budou zkoumány historické umělecké techniky a materiály, činitelé způsobující chátrání a poškozování děl a metody jejich restaurování a konzervace.
Osnova
 • Kurz bude zahrnovat teoretické i praktické studium různých typů technického průzkumu uměleckých děl. Důraz bude položen na interpretaci restaurátorských průzkumů a zkoumání jejich přínosu pro uměleckohistorické bádání i památkovou praxi.
 • - restaurování nástěnných maleb
 • - obrazy na dřevě a na plátně
 • - sochařství
 • - štuková výzdoba
 • - papír
 • - umělecké řemeslo
Literatura
 • Umění restaurovat umění : práce restaurátorského oddělení Moravské galerie v Brně v letech 1996-2006. Edited by Kateřina Svobodová - Igor Fogaš. V Brně: Moravská galerie, 2006. 143 s. ISBN 8070271590. info
 • MUÑOZ VIÑAS, Salvador. Současná teorie konzervování. Translated by Martina Poláková - Jaroslav Alt. Vydáníé 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. 174 stran. ISBN 9788073959319. info
 • KIESOW, Gottfried. Einführung in die Denkmalpflege. 2., verb. Aufl. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1989. vii, 221. ISBN 3534086627. info
 • PENNY, Nicholas. The Materials of sculpture. New Haven: Yale University Press, 1993. ix, 318. ISBN 0300055544. info
Výukové metody
prezentace specialistů / diskuse / skupinové projekty / teoretická příprava
Metody hodnocení
Během semestru je vyžadována práce na závěrečném skupinovém projektu a jeho prezentace, povinnost navštěvovat výuku a účastnit se diskusí
Informace učitele
Bloková výuka bude probíhat vždy v pátek a kromě bloku teoretické přípravy ve třídě bude zahrnovat šest půl- až celodenních exkurzí do restaurátorských dílen v Brně, Praze, Olomouci a Litomyšli.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/DU2847