DU4004 Státní zkouška doktorská

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SDzk.
Vyučující
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (cvičící)
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres (cvičící)
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Předpoklady
Přijetí doktorské disertace.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní závěrečná zkouška má prokázat schopnost studenta
kriticky, samostatně a na vysoké odborné úrovni pojednat zadanou odbornou problematiku
reagovat v diskusi a věcně argumentovat
použít znalosti literatury a ostatních zdrojů v odborné polemice
vynikající znalosti faktografické a metodologické
Osnova
 • Státní závěrečná zkouška, je ústní zkouškou skládá se z dílčích oblastí:
 • Metodologie a filozofe dějin umění
 • Přehled dějin umění
 • Oborová specializace
 • Nedílnou součástí je obhajoba disertační práce, která následuje po úspěšném složení ústní zkoušky.
Literatura
 • BENDA, Klement. Dějiny českého výtvarného umění. [D.]Ş1. [Č.]Ş1, Od počátků do konce středověku. Vyd. 1. Praha: Academia, 1984. 397 s, : i. info
 • BLAŽÍČEK, Oldřich J. Dějiny českého výtvarného umění. 1. polovina 18. století]. Edited by Jiří Dvorský. Vyd. 1. Praha: Academia, 1989. s. 390-905. ISBN 8020000690. info
 • BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ, Naděžda. Dějiny českého výtvarného umění. Edited by Taťána Petrasová - Helena Lorenzová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. 407 s. ISBN 8020006303. info
 • Dějiny českého výtvarného umění 1780/1890, 3/I - II. 1. vyd. Praha: Academia, 2001. s.470, 407. info
 • Dějiny českého výtvarného umění. Edited by Rostislav Švácha - Marie Platovská. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 525 s. ISBN 8020013903. info
 • ADLEROVÁ, Alena. Dějiny českého výtvarného umění. Edited by Vojtěch Lahoda. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 393 s. ISBN 8020006303. info
 • BREGANTOVÁ, Polana. Dějiny českého výtvarného umění. Edited by Rostislav Švácha - Marie Platovská. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 526 s. ISBN 9788020014896. info
Metody hodnocení
Závěrečná státní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.