DU4005 Pramenné studium, výzkum

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (cvičící)
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres (cvičící)
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vyhledávání a kritické studium pramenů a literatury vztahujících se k tématu disertační práce.
Osnova
  • Předmět je realizován formou domácí přípravy a řízené konzultace a jeho obsahem je vyhledávání a kritické studium pramenů a literatury v domácích a zahraničních archivech a specializovaných knihovnách z oblasti odborné specializace vztahujících se k tématu disertační práce.
Literatura
  • SCHLOSSER, Julius von. Die Kunstliteratur :ein Handbuch zur Quellenkunde der neueren Kunstgeschichte. Wien: Kunstverlag Anton Schroll & Co., 1985. xvi, 640 s. ISBN 3-7031-0604-2. info
  • The dictionary of art. Edited by Jane Turner. Oxford: Grove, 1996. xxxv, 902. ISBN 0195170687. info
  • HLAVÁČEK, Ivan, Rostislav NOVÝ a Jaroslav KAŠPAR. Vademecum pomocných věd historických. 3. opravené a doplněné vy. Jinočany: H & H, 2002. 544 stran. ISBN 8073190044. info
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, jaro 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.