DU4006a Textová příprava I.

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (cvičící)
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres (cvičící)
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je realizován v závěrečných čtyřech semestrech standardní doby studia formou individuální přípravy a konzultací, na nichž dochází k průběžné kontrole postupu prací na disertaci. Tyto konzultace se konají podle potřeby, nejméně však jednou za semestr.
Osnova
  • Individuální příprava a pravidelné konzultace s vedoucím disertace.
Literatura
  • HORYNA, Břetislav. Teorie vědy. Úvodní poznámky. In B. Horyna - J. Krob (eds.), Cesty k vědě. 1. vyd. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 2007. s. 122-138, 16 s. 1. ISBN 978-80-7182-223-3. info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Metody hodnocení
kolokvium
Informace učitele
Kontrola a konzultace postupu prací se uskutečňuje zpravidla v závěrečných semestrech standardní doby studia (3. a 4., respektive 5. a 6. semestr) formou individuálních konzultací se školitelemnad textem zpracovávané dizertace. Tyto konzultace se konají podle potřeby, nejméně však jednou za semestr. Součástí kurzu mohou být i speciální seminární setkání, která zajistí jednotliví školitelé sami nebo s pomocí hosta. V rámci textové přípravy budou analyzovány vybrané okruhy problémů dle specializace dle specializace školitelů, stejně jako se bude pracovat s různými texty. Studenti mohou navštěvovat tato seminární setkání všech školitelů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.