DVC004 Český divadelní strukturalismus (pracovní seminář)

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
Mgr. Barbora Diego Rivera Příhodová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D. (cvičící)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Radka Kunderová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Thomas Donaldson Sparling, B.A. (cvičící)
prof. PhDr. Eva Stehlíková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jitka Šotkovská (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Margita Havlíčková
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Hloubkový průzkum myšlení Pražského lingvistického kroužku v kontextech českých i světových.
Osnova
  • Individuální výzkum v archívech dle dohody s pedagogem.
Literatura
  • TOMAN, Jindřich. Příběh jednoho moderního projektu : Pražský lingvistický kroužek, 1926-1948. Translated by Vladimír Petkevič. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2011. 348 s. ISBN 9788024618623. info
Výukové metody
Seminarní diskuse nad nalezenými archivními materiály.
Metody hodnocení
Esej.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015.