DVD012 Methodology Seminar

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/0. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Margita Havlíčková (lecturer)
doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Eva Stehlíková (lecturer)
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
prof. PhDr. Margita Havlíčková
Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Supplier department: Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Předmět je oborovou variantou kurzu Filozofie pro doktorské studium I. K jeho absolvování je třeba aktivní účast na seminářích včetně domácí přípravy a vypracování závěrečné seminární práce.
Syllabus (in Czech)
 • Plán doktorského (a metodologického) semináře
 • Podzim 2016
 • 5.10 – zahajovací setkání
 • 12.10 - ---
 • 19.10 – První metodologické setkání
 • 26.10 - ----
 • 2.11 – Druhé metodologické setkání
 • 9.11 – (konference shakespearologická)
 • 16.11 – prezentace Pavla Pinkasová a Tomáš Kubart
 • 23.11 – Třetí metodologické setkání
 • 30.11 – ---
 • 7.12 – (Ostravar)
 • 14.12 – Dita Lánská, Miroslav Lukáš, Tereza Zálešáková
 • Plán metodologického semináře:
 • první sraz
 • Thomas Postlewait: Divadelní události a jejich politické kontexty: problém při psaní dějin divadla (DR 1/2015)
 • druhý sraz
 • diskuse nad knihou Heleny Spurné: Oldřich Stibor - Divadelní režisér a člověk (2015)
 • třetí sraz
 • diskuse nad knihou Philip Ther: Národní divadlo v kontextu evropských operních dějin (Dokořán 2008)
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
General note: Kurz probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0044 Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Viz. www.phil.muni.cz/music/opvk.
The course is also listed under the following terms Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/DVD012