DVD014 Study/research stay abroad

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/0/0. 20 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Margita Havlíčková (seminar tutor)
prof. PhDr. Eva Stehlíková (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Margita Havlíčková
Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Supplier department: Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je variantou předmětu DVD007 Zahraniční praxe (I-II). Pro jeho splnění je nutné absolvovat celo-semestrální studijní či výzkumný pobyt na zahraniční instituci. Záměr a náplň zahraniční stáže určuje – po dohodě se studentem – školitel. Předmět lze zapisovat i opakovaně.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/DVD014