DVE047 Publication (I-III)

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Margita Havlíčková (seminar tutor)
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Margita Havlíčková
Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Supplier department: Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Assessment methods (in Czech)
Student(ka) publikuje odborný text (např. studii v odborném časopise či kapitolu v odborné knize) v cizím jazyce, který bude splňovat kritéria pro udělení bodového hodnocení podle platné metodiky VaV.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Spring 2017, Spring 2018, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/DVE047