DVM002 MA proseminar

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
0/2. 8 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Margita Havlíčková (lecturer)
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Libor Vodička, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Margita Havlíčková
Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Supplier department: Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course the student will be able to do the research work; to proposes scientific hypotheses and to defend the statements in the field of theatre studies.
Syllabus
 • Synopsis: • An introduction to the topic; methodology; • Research work; • Consultation with the tutor; • Seminar work; • The presentation of the research results.
Literature
  required literature
 • BALME, Christopher. The Cambridge Introduction to Theatre Studies. Cambridge: Cambridge Uni Press, 2008. 244 s.
 • POSTLEWAIT, Thomas. The Cambridge introduction to theatre historiography. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. xi, 346. ISBN 9780521495707. info
 • IGGERS, Georg G. Dějepisectví ve 20. století :od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Translated by Pavel Kolář. Praha: Lidové noviny, 2002. 177 s. ISBN 80-7106-504-8. info
 • ČERNÝ, František. Metodologie výzkumu dějin divadla. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1982. 135 s. info
 • ZÁVODSKÝ, Artur and Zdeněk SRNA. Úvod do divadelní vědy : teatrologie. Vyd. 2., rozš. Brno: UJEP Brno, 1972. 161 s. info
  recommended literature
 • KOTTE, Andreas: Divadelní věda. Úvod. Praha: DAMU, 2010.
 • BAYERDÖRFER, Hans-Peter. Problémy divadelní historiografie. Divadelní revue, 2000, č. 3, s. 28-38
 • ŚWIONTEK, Sławomir. Perspektivy a meze teatrologie. Divadelní revue, roč. 12, 2001, č. 4, s. 36-48.
 • WILLIAMS, Gary Jay (ed.). Theatre Histories. An Introduction. Vyd. 2. Routledge, 2010. 630 s.
 • JANOUŠEK, Pavel. Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie. Praha: Academia, 2012.
Teaching methods
Research work under the supervision of a member of academic staff; seminar discussions; seminar works.
Assessment methods
Seminar work (15-25 pages); presentation of the results of the research in seminar group.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/DVM002