ESA001 Estetický proseminář

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lenka Lee, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Řehulková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vašinová
Dodavatelské pracoviště: Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 B2.34
Předpoklady
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů a je proponován jako úvod do studia na humanistické fakultě. Nepředpokládá speciální znalosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurs je úvodem do studia estetiky. Posluchače seznamuje se základními pojmy, metodami a literaturou. Posluchač se má naučit jak používat informační zdroje, jak studovat, jak koncipovat odbornou práci, jak správně citovat a další znalosti a dovednosti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - orientace v základních slovnících a encyklopediích oboru - písmeně zpracovat a interpretovat odborný text - vytvářet základní formy redukovaného odborného textu
Osnova
 • 1. Hodina: Seznámení s citační normou ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2; Představení základních pramenů pro studium estetiky (slovníky, encyklopedie, dějiny, časopisy); Základní útvary odborného textu: anotace, resumé, klíčová slova, esej, recenze, …
 • 2. Hodina: Heslo „estetika“ dle Wikipedie, angl. Wikipedie; klíčová slova/keywords
 • 3. Hodina: Heslo „estetika“ dle Henckmann, Lotter; anotace/annotation
 • 4. Hodina: Heslo „estetika“ dle Souriau; anotace/annotation
 • 5. Hodina: Jůzl, Prokop: Úvod do estetiky; referát/paper
 • 6. Hodina: J. Durdík: Aesthetika (Všeobecná estetika); referát/paper
 • 7. Hodina: O. Hostinský: Úvod do estetiky; kritika/review
 • 8. Hodina: J. Mukařovský: Význam estetiky; kritika/review
 • 9. Hodina: R. Scruton: Aesthetics (Britannica); resumé/summary
 • 10. Hodina: Barry Hartley Slater: Aesthetics (Internet Encyclopedia of philosophy); resumé/summary
 • 11. Hodina: Malcolm Budd: Aesthetics (Routledge); powerpointová prezentace/powerpoint presentation
 • 12. Hodina: G. Santayana: What is Aesthetics?; powerpointová prezentace/powerpoint presentation
Literatura
 • Dějiny krásy. Edited by Umberto Eco, Translated by Gabriela Chalupská. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 439 s. ISBN 8072036777. info
 • BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentu podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197): Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla. Verze 3.3. 2004. 21 s. URL info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • HENCKMANN, Wolfhart a Konrad LOTTER. Estetický slovník. Translated by Dušan Prokop. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1995. 229 s. ISBN 8020504788. info
Výukové metody
Práce v semináři, písemné seminární úkoly ze zadané literatury, textová analýza (uvedení do problematiky četby a psaní odborného textu), diskuse. Je požadována domácí příprava na každou lekci. Po odborném výkladu jsou studenti vedeni k samostatné analýze problémů.
Metody hodnocení
Podmínky úspěšného ukončení kurzu jsou:
1. odevzdání úkolů splňující formální, obsahové a jazykové požadavky.
2. prezentace alespoň 1 úkolu na hodině.
3. prezence (povoleny jsou maximálně 3 absence)
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Obecné podmínky ukončování kursů Semináře estetiky
Předmět je vyučován každoročně.
Obecné podmínky ukončování kursů Semináře estetiky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/ESA001

Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 11. 2018 19:27, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému