ESA003 Seminář k dějinám estetiky

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lenka Lee, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Řehulková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Čechová (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vašinová
Dodavatelské pracoviště: Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
ESA001 Estetický proseminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurs je určen posluchačům 2. semestru studia. Seminář seznamuje posluchače s milníky estetického myšlení v dějinách západní kultury. Kurz je zaměřen na četbu a interpretaci základních textů oboru estetika.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - interpretovat odborný text - určit základní texty dějin estetiky - formulovat základní témata dějin estetiky
Osnova
  • Četba primárních textů na hodinách, písemná domácí příprava k textům dle M. Kelly (ed.) Encyclopedie of Aesthetics. 1/ Platón: Hippias Větší; Kelly: Platón 2/ Aristotelés: Poetika; Kelly: Aristotelés 3/ Plotínos: Dvě pojednání o kráse – O krásném; Kelly: Plotínos 4/ Hume: O měřítku vkusu; Kelly: Hume 5/ Kant: Kritika soudnosti – Úvod; Kelly: Kant – On Beauty 6/ Hegel: Přednášky o estetice; Kelly: Hegel 7/ Lessing: Laokoon; Kelly: Lessing 8/ Diderot: Filosofické úvahy o původu a povaze krásna; Kelly: Diderot – Survey of Thought 9/ Schopenhauer: Spisovatelům a čtenářům – O spisovatelském řemesle a stylu; Kelly: Schopenhauer
Literatura
  • SCHOPENHAUER, Arthur. Spisovatelům a čtenářům. V Olomouci: Votobia, 1995. 119 s. ISBN 80-85885-66-2. info
  • PLÓTÍNOS. Dvě pojednání o kráse. Edited by Petr Rezek. Praha: Rezek, 1994. 139 s. ISBN 8090179622. info
  • PLATÓN. Dialogy o kráse : Faidrós (Obsaž.) : Hippias Větší (Obsaž.) : Ión (Obsaž.). Vyd. 1. Praha: Odeon, 1979. 230 s. info
  • KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. Translated by Vladimír Špalek - Walter Hansel, Edited by Milan Sobotka. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1975. 271 s. info
  • LESSING, Gotthold Ephraim. Laokoon : čili o hranicích malířství a poesie [II-27048]. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. info
  • ARISTOTELES, 384-322 př.Kr. Poetika : o básnické tvorbě [Aristoteles, 1948]. Translated by Antonín Kříž. Vyd. 1. V Praze: Jan Laichter, 1948. 123 s. info
Výukové metody
Četba a interpretace základních textů estetiky.
Metody hodnocení
1/povinná docházka (80% účast) 2/domácí přípravy na každou hodinu (student odevzdává prostřednictvím ISu písemné zpracování zadaných hesel z Encyclopedia of Aesthetics) 3/závěrečné ústní kolokvium: rozprava nad texty, hodnocení domácích úkolů
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 12. 2018 12:54, 51. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému