ESA056 Shakespearova obrana posvátného manželství

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vašinová
Dodavatelské pracoviště: Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 B2.13
Předpoklady
Kurs naučí posluchače analyzovat a interpretovat Shakesperovo dílo v kombinaci několika humanitních přístupů: historického, filosoficko-mravního, jazykového a uměleckého - básnického i divadelního. Proto je přednáška vhodná jako ideální mezioborový kurs, a to i pro posluchače nehumanitních fakult.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 68/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět má dva základní cíle, jeden zaměřený na látku, druhý na metodu. Jednak se posluchač přístupnou formou blíže seznámí se Shakesperovým dílem na příkladu tří analyzovaných her, které má povinnost přečíst (v překladu). Jednak se cvičí v metodě jejich interpretace analýzou děje, postav, promluv a jazyka pod zorným úhlem humanitních vzdělání a duchovnosti Shakespearovy doby.
Výstupy z učení
Schopnost analyzovat a interpretovat Shakesperovo dílo v kombinaci několika humanitních přístupů: historického, filosoficko-mravního, jazykového a uměleckého - básnického i divadelního. Proto je přednáška vhodná jako ideální mezioborový kurs, a to i pro posluchače nehumanitních fakult.
Osnova
  • Povinně přečíst tři dramata (v překladu), která budou analyzována v kursu v tomto pořadí: 1) Romeo a Julie, 2)Zimní pohádka, 3) Jindřich VIII. Analytická hlediska: 1) Útok na manželství, sekty a manželství, rozlučitelnost slibů, ztráta sakrální dimenze m. ; Sed contra: Nerozlučitelnost: Kupec benátský, Jindřich VIII., Večer tříkralový, R+J 2) Podstata křesťanského manželství (láska, čistota, nerozlučitelnost) a) láska tělesná vs. duchovní (eros/agape; amor/charitas; Cupid / Diana) b) formy čistoty: ba) panenství (Konec vše napraví, Bouře, Veta za vetu, Perikles) bb) manželství (Hamlet, Cymbelín, Othello, Veselé ženy aj.) bc) vdovství (Zimní pohádka) bd) celibát a řeholní stav – u Shakespeara nehaněn!, naopak (RJ) 3) Tři manželská dobra podle sv. Augustina (De bono coniugali) a) potomstvo: sonety 1-16, Konec dobrý všechno dobré, Coriolanus, Jindřich VIII b) věrnost: sonet 116, drama R+J, Mnoho povyku, Konec vše napraví, Cymbelín c) mystérium: Zimní pohádka, R+J, Perikles, Jindřich V., Fénix a holoubek! 4) Patologie manželství a) žárlivost (Othello, Zimní pohádka) b) ztráta manželské úcty a poslušnosti (Zkrocení, Jindřich VIII, Cymbelín, Hamlet) c) nevděčnost (Lear, Konec vše napraví aj.) d) závist (Macbeth, Perikles) e) náruživost (Othello, Emilie; Hamlet, Lear – Goneril, Troilus a Kressida)svatojánském, incestní láska v Periklovi, láska jako zasvěcení
Literatura
  • OSOLSOBĚ, Petr. Umění a ctnost. Brno: Barrister & Principal, o.s., 2013. 300 s. Dějiny a teorie umění. ISBN 978-80-7485-015-8. info
  • OSOLSOBĚ, Petr. Sir Thomas More: Less Collaborative, More Shakespearean. Pavel Drábek, Klára Kolinská and Matthew Nicholls, eds. In Shakespeare and His Collaborators over the Centuries. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press, 2008. s. 67-75, 9 s. ISBN 978-1-84718-978-3. info
  • OSOLSOBĚ, Petr. The Order of Love. In Ordo Amoris, or Woodworm in the Tree of Knowledge. Brno: FOTEP, 2005. s. 121-132, 9 s. edition of Libor Teplý. ISBN 80-86871-03-7. info
  • HODEK, Břetislav. William Shakespeare : kronika hereckého života. Praha: Naše vojsko, 1994. ISBN 8020604820. info
  • CHUDOBA, František. Kniha o Shakespearovi. D. 2, Dílo. V Praze: Jan Laichter, 1943. 854 s. : i. info
Výukové metody
rozbor her, teatrologický, estetický, kulturně historický výklad
Metody hodnocení
písemný test z dobré znalosti tří her (děj, témata, promluvy).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je vhodný pro všechny posluchače MU.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/ESA056