ESA108 Latina I.

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Lee, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vašinová
Dodavatelské pracoviště: Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 B2.24
Předpoklady
Znalost české gramatiky a odborné terminologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen posluchačům oborů ES a EKS.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Latinská gramatika a slovní zásoba v rozsahu 25 lekcí probírané učebnice.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmět: - znát gramatiku a slovní zásobu v rozsahu probrané látky - Subst - 1., 2., 3. dekl. - Verba - 1. - 4. konj. - ind.préz., impf.
Osnova
  • Aktivní tvary prés. kmene 1. a 2. konjugace. Prés. kmen slovesa esse a jeho složenin. Substantiva 1. - 3. deklinace. Adjektiva 1. a 2. deklinace. Vazba dvojího akusativu. Vybrané pas. tvary 1. konjugace a deponentní slovesa.
Literatura
  • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
  • ŠPAŇÁR, Július a Emanuel KETTNER. Latina pro gymnázia. Illustrated by Karel Vodák. 6. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 478 s. ISBN 800425716X. info
Výukové metody
Přednáška navazuje na individuální přípravu posluchače (zadaná literatura). Výklad obecných a speciálních otázek učitelem, vedená interpretace vybraných textů, diskuse.
Metody hodnocení
Písemná/ústní zkouška je zaměřena na ověření znalosti hlavních teorií, konceptů a metodologie dané disciplíny, případně na dílo hlavních představitelů odborného diskurzu, a dále na ověření dovedností studenta spojovat relevantní dílčí znalosti v logické souvislosti.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.