ESA141 Základy filosofie I.

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. saostatné studium zadaných textů a konzultace. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Hana Řehulková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vašinová
Dodavatelské pracoviště: Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 B2.34
Předpoklady
Znalost vybraných pasáží knihy Störig, Hans Joachim: Malé dějiny filosofie (druhý až šestý díl knihy včetně)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen výhradně pro posluchače estetiky bc. a estetiky a evropských kulturních studií mgr.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu ideální absolvent - zná základní historická data spjatá s vývojem filosofie; - zná hlavní myšlenkové proudy, význačné postavy a klíčové pojmy; - umí použít metodu správné argumentace jako ústřední nástroj filosofa; - umí rozpoznat a pojmenovat argumentační nedostatky; - umí parafrázovat přečtený odborný text.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: -charakterizovat základní etapy dějin filosofie -vyjmenovat hlavní osobnosti a díla dějin filosofie -pracovat se základními filosofickými pojmy
Osnova
  • 1. Smysl a funkce filosofie. 2. Presokratici: ontologie 3. Sokrates: antropologický obrat 4. Platón: dědictví platonismu, problém obecného 5. Aristoteles: evropská věda 5. Stoa, epikureismus, skepticismus 6. Plotinos: rozvedení platonismu 7. Augustinus: já jako zdroj jistoty 8. Středověk: logika a metafyzika 9. Descartes: zrod novověku 10. Britský empirismus 11. Hegel vs. Kierkegaard: totalita vs. personalismus 12. Fenomenologie vs. analytická filosofie
Literatura
  • SAPÍK, Miroslav. Filosofie : (kapitoly z filosofie, dějin filosofie a antropologie). Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2007. 256 s. ISBN 9788086723334. info
  • Analytická filosofie. Edited by Jiří Fiala. 2. vyd. Plzeň: O.P.S., 2006. 460 s. ISBN 8023971077. info
  • Analytická filosofie. Edited by Jiří Fiala. 2. opr. vyd. Plzeň: O.P.S., 2005. cxxxix s. ISBN 8023971069. info
  • STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Edited by Petr Rezek, Translated by Miroslav Petříček - Karel Šprunk. 7., přeprac. a rozš. vyd.,. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. 630 s. ISBN 8071925004. info
  • Dějiny filosofie. Edited by Emanuel Rádl. Praha: Votobia, 1999. 668 s. ISBN 807220064X. info
  • HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Dějiny filosofie. 1. [Nakladatelství Československé akademie věd, 1961] : Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. I. Theil (Orig.). Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. 322 s. info
Výukové metody
Přednáška navazuje na individuální přípravu posluchače (zadaná literatura).
Metody hodnocení
Ukončení: písemný test ze zadaného textu.
Informace učitele
http://plato.stanford.edu/
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Obecné podmínky ukončování kursů Semináře estetiky
Předmět je vyučován každoročně.
Obecné podmínky ukončování kursů Semináře estetiky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/ESA141

Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2018 02:03, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému