ESA190 Aesthetica perennis: estetika jako teorie krásy

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vašinová
Dodavatelské pracoviště: Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Úvod do filosofie Úvod do estetiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Jiné omezení: posluchači estetiky Bc., kteří začali své studium před více než čtyřmi semestry, musí mít splněnu postupovou zkoušku (ESAPZE), jinak si nesmí předmět zapsat
Mateřské obory
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jádrem kursu je tradiční chápání estetiky jako teorie krásy. Historicky bude toto pojetí demonstrováno na teoriích mj. Platóna, Aristotela, Augustina, Huma, Kanta, Tolstého. Diskutovány budou novodobé variace teorie krásy: práce mj. Beardsleyho, Mothersillové, Zangwilla. Postupně budou konstruovány a diskutovány argumenty ve prospěch objektivity krásy. Z jednoho přesného pojetí pojmu krásy budou vyvozovány důsledky pro estetické pojmy obecně, pro pravdivost estetických soudů, roli subjektu v hodnotícím soudu, pro důležitost předělu mezi vysokým a nízkým v umění. Z daného pojetí vyplynou jisté důsledky pro pojem obsahu díla, doktrínu formalismu, a rovněž pro vztah morálky a estetiky. Vše bude ilustrováno na příkladech z oblasti výtvarného umění, literatury a hudby.
Výstupy z učení
Student nahlédne dějiny estetiky v historicko-filozofických kontextech.
Osnova
  • Krása jako úměrnost a harmonie Apollinské a dionýské Kýč Moderna a post- Světlo a barva ve středověku Krása monster Rozum a krása Vznešeno Romantická krása Náboženství krásy Nový předmět Krása strojů Krása médií
Literatura
  • Dějiny ošklivosti. Edited by Umberto Eco, Translated by Iva Adámková. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007. 455 s. ISBN 9788072038930. info
  • PRETTEJOHN, Elizabeth. Beauty and art, 1750-2000. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2005. 224 s. ISBN 0192801600. info
  • Dějiny krásy. Edited by Umberto Eco, Translated by Gabriela Chalupská. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 439 s. ISBN 8072036777. info
  • Umění, krása, šeredno : texty z estetiky 20. století. Edited by Vlastimil Zuska. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. 369 s. ISBN 8024605406. info
  • ECO, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998. 239 s. ISBN 8072030981. info
Výukové metody
Je požadována domácí příprava na každou lekci - četba zadané literatury. Po odborném výkladu jsou studenti vedeni k samostatné interpretaci problémů. Následuje diskuse.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen písemným testem sestaveným ze dvou tematických okruhů 1. přednášených témat a 2. knihy Dějiny krásy. Edited by Umberto Eco. Vyd. 1. Praha : Argo, 2005. 439 s.
Informace učitele
http://www.dur.ac.uk/nick.zangwill/index.html
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: test na základě látky přednášek a zadané literatury
Předmět je vyučován každoročně.
Obecné podmínky ukončování kursů Semináře estetiky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 11. 2018 04:08, 47. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému