ESA909 European Culture Studies

Faculty of Arts
Autumn 2015
Extent and Intensity
2/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Ondřej Krajtl (lecturer)
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Department of Aesthetics - Faculty of Arts
Contact Person: Ing. Ivana Vašinová
Supplier department: Department of Aesthetics - Faculty of Arts
Timetable
Thu 17:30–19:05 zruseno D22
Prerequisites
The course is offered especially to the students of the study fields of Aesthetics.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Course deals with divers topics from European culture, art, and history with a special regard to cross-influences, contextuality and interpenetrations of the cultural, social and national identities.
Syllabus
 • Teaching lessons and film-projections concerning divers topis of European culture
 • Guest lectures and panel-discussions
 • Europe of Many Different Languages
 • Europe and the Role of Myths (Homer, Vergil)
 • Art and Literature of the Decline of the Austrian Empire
 • Reflexion of Marriage in the European Literature
 • Europe, Totalitarian States and their Aesthetic Doctrines
 • Sources of the Modern Europe, its Art and Culture
Literature
 • Reale, Giovanni. Kulturní a duchovní kořeny Evropy. Za obrození
 • OSOLSOBĚ, Petr. Care of the Soul, Quest for Virtue: Essays in Search of Our European Spiritual Heritage. Brno: CDK, 2008. 200 pp. Democracy and Culture Studies Centre. ISBN 978-80-7325-139-0. info
 • WITKOVSKY, Matthew S. Foto : modernity in central Europe, 1918-1945. Edited by Peter Demetz. 1st pub. New York: Thames & Hudson, 2007. xxix, 278. ISBN 9780500543375. info
 • SCHAMA, Simon. Krajina a paměť. Translated by Petr Pálenský. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007. 702 s. ISBN 9788073630713. info
 • Dějiny krásy. Edited by Umberto Eco, Translated by Gabriela Chalupská. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 439 s. ISBN 8072036777. info
 • LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Vyd. 2., Ve Vyšehradu 1. Praha: Vyšehrad, 2005. 702 s. ISBN 8070218088. info
 • HALAS, František X. Fenomén Vatikán : idea, dějiny a současnost papežství : diplomacie Svatého stolce : České země a Vatikán. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 759 s. ISBN 8073250349. info
 • SCHAMA, Simon. Občané : kronika Francouzské revoluce. Translated by Martin Pokorný. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2004. 967 s. ISBN 8072601113. info
 • LE GOFF, Jacques. Svatý František z Assisi. Translated by Kateřina Vinšová. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2004. 187 s. ISBN 8070216514. info
 • PREISNER, Rio. Když myslím na Evropu. Edited by Jan Šulc. Vyd. 1. Praha: Torst, 2003. 390 s. ISBN 8072151258. info
 • BUBER, Martin. Chasidská vyprávění. Translated by Alena Bláhová. 2. rev. vyd. Praha: Kalich, 2002. 604 s. ISBN 8070177098. info
 • SCRUTON, Roger. Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře. Translated by Klára Cabalková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 210 s. ISBN 8020010130. info
 • MAGRIS, Claudio. Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Translated by Jiří Pelán - Ivan Seidl. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2001. 331 s. ISBN 8086138402. info
 • HUIZINGA, Johan. Homo ludens :o původu kultury ve hře. Vyd. 2., v edici Studie 1. Praha: Dauphin, 2000. 297 s. ISBN 80-7272-020-1. info
 • CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Vyd. 1. Praha: Triáda, 1998. 738 s. ISBN 80-86138-07-0. info
 • JACOBUS DE VORAGINE. Legenda aurea. Translated by Irena Zachová - Václav Bahník - Anežka Vidmanová. Vyd. 2., přeprac. Praha: Vyšehrad, 1998. 444 s. ISBN 8070212721. info
 • DEMETZ, Peter. Praha černá a zlatá :výjevy ze života jednoho evropského města. Translated by Zdeněk Hron. v čes. jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 1998. 501 s. ISBN 80-85190-92-3. info
 • Zrození moderní doby : devatenácté století. Edited by Paul Johnson. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 869 s. ISBN 802000694X. info
 • DAWSON, Christopher. Bohové revoluce. Translated by Miroslav Kratochvíl. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1997. 167 s. ISBN 8070211717. info
 • GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Translated by Miroslava Gregorová. Vyd. v češtině 2. (rev.),. Praha: Argo, 1997. 683 s. ISBN 8072031430. info
 • ČERNÝ, Václav. O povaze naší kultury. Edited by Rio Preisner. Soubor. vyd. 1. V Brně: Atlantis, 1996. 196 s. ISBN 8071081124. info
 • JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Vyd. 1. Praha: Rozmluvy, 1995. 591 s. ISBN 80-85336-31-6. info
 • DAWSON, Christopher. Porozumět Evropě. Translated by Miroslav Kratochvíl. 1. vyd. Praha: Zvon, 1995. 234 s. ISBN 80-7113-138-5. info
 • ČERNÝ, Václav. Rasismus, jeho základy a vývoj. Edited by Květoslava Komárková. Olomouc: Votobia, 1995. 90 s. ISBN 80-85885-69-7. info
 • DAWSON, Christopher. Zrození Evropy : Úvod do dějin evropské jednoty. Translated by Miroslav Kratochvíl. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1994. 244 s. ISBN 8070211148. info
 • PATOČKA, Jan. Co jsou Češi? :malý přehled fakt a pokus o vysvětlení. Edited by Ivan Chvatík - Pavel Kouba, Translated by Vladimír Jochmann. Vyd. 1. Praha: Panorama, 1992. 237 s. ISBN 80-7038-278-3. info
 • PREISNER, Rio. Česká existence. Praha: Rozmluvy, 1992. 287 s. info
 • MAGRIS, Claudio. Dunaj [29527]. Praha: Odeon, 1992. ISBN 80-207-0390-X. info
 • PATOČKA, Jan. Evropa a doba poevropská. Praha: Lidové noviny, 1992. 115 s. ISBN 80-7106-017-8. info
 • GUARDINI, Romano. Konec novověku : pokus o orientaci. Translated by Otakar Veselý. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1992. 95 s. ISBN 8070210559. info
 • JOHNSON, Paul. Dějiny 20. století. Praha: Rozmluvy, 1991. 845 s. ISBN 80-85336-07-3. info
 • Písmo svaté Starého a Nového zákona, včetně deuterokanonických knih, podle ekumenického vydání z roku 1985. 2. katolické vyd. Praha: Zvon, 1991. 283 s., [4. ISBN 80-7113-009-5. info
 • HUIZINGA, Johan. Jeseň stredoveku ; Homo ludens. Edited by Johan Huizinga. Bratislava: Tatran, 1990. 376 s. ISBN 8022202118. info
 • AUGUSTIN. Vyznání. Praha: Kalich, 1990. ISBN 8070171448. info
 • Kristiánova legenda : život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily : Legenda Christiani : vita et passio sancti Wenceslai et sancte Ludmile ave eius. Edited by Jaroslav Ludvíkovský. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1978. 164 s., př. info
 • PALACKÝ, František. Úvahy a projevy : z české literatury, historie a politiky [Palacký, 1977]. Edited by Josef Špičák. Praha: Melantrich, 1977. 498 s., [2. info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Vyd. 1. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1975. 406 s., 49. info
 • TRESMONTANT, Claude. Bible a antická tradice. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1970. 174 s. info
 • PALACKÝ, František. Dějiny národu českého. 2, Kn. 6-10. Praha: Odeon, 1968. info
 • AUERBACH, Erich. Mimesis : zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách. Translated by Miloslav Žilina - Vladimír Kafka - Rio Preisner. Praha: Mladá fronta, 1968. 492 s. info
 • PLUTARCHOS. Životopisy slavných Řeků a Římanů. 2. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1967. 808 s., [3. info
 • BROD, Max. Život plný bojů : autobiografie [Brod, 1966] : Streitbares Leben (Orig.). Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1966. 316 s. : i. info
 • AUGUSTINUS, Aurelius. O Boží obci : knih 22. [sv.] 1. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1950. 690 s. info
 • PEKAŘ, Josef. Z duchovních dějin českých [513]. V Praze: Melantrich, 1941. info
 • MASARYK, Tomáš Garrigue. Problém malých národů v evropské krisi ; Problém malých národů po světové válce : Problém malých národů po světové válce (Přít.). V Praze: Státní nakladatelství v Praze, 1926. info
 • MASARYK, Tomáš Garrigue. Rusko a Evropa : studie o duchovních proudech v Rusku. V Praze: Nákladem Jana Laichtera, 1921. info
Teaching methods
lectures, film projections
Assessment methods
One of these two assessments (detailed instructions will be sent via email at the beggining of the semester): 1. Written essay based on recommended literature, a colloquium about it OR 2. Written test based on given literature.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Obecné podmínky ukončování kursů Semináře estetiky
The course is taught only once.
General note: Obecné podmínky ukončování kursů Semináře estetiky.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2015/ESA909