ESA915 Evropská kulturní studia: Evropa a revoluce

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. Kenneth Gordon Hay (přednášející), doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. (zástupce)
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Řehulková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vašinová
Dodavatelské pracoviště: Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 18:00–19:40 C33
Předpoklady
Students will learn and acquire the current approaches, methods and concepts in use and practice in the European culture studies.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs evropských kulturních studií se zabývá otázkami dějin kultury a umění se zvláštním zřetelem na přejímání, vzájemné ovlivňování a prostupování kulturních, sociálních, jazykových a národnostních identit v evropském regionu.
Výstupy z učení
Posluchač si prostřednictvím přednášek, projekcí a vlastní četby osvojí určitou část evropského kulturního dědictví, tj. bude chápat umělecká díla na pozadí evropských institucí a myšlenkových tradic. Semestr se zaměří na průniky těchto tematických a myšlenkových okruhů.
Osnova
 • Výuka probíhá jako série přednášek a projekcí, jichž se účastní i domácí a zahraniční hosté, přičemž je stanoveno téma každého semestru a jemu příslušná odborná literatura. Uvedená témata se obměňují:
 • Evropa a její jazyková situace (jazyk, státní útvar, národ)
 • Evropa a mýtus (Homér, Vergilius)
 • Umění a literatura zániku Rakouska-Uherska
 • Odraz manželství v evropské literární tradici
 • Totalitní režimy v Evropě a estetika
 • Umělecké zdroje totalitních ideologií Následující seznam literatury je pouze doporučující a výběrový.
Literatura
 • Reale, Giovanni. Kulturní a duchovní kořeny Evropy. Za obrození
 • OSOLSOBĚ, Petr. Care of the Soul, Quest for Virtue: Essays in Search of Our European Spiritual Heritage. Brno: CDK, 2008. 200 s. Democracy and Culture Studies Centre. ISBN 978-80-7325-139-0. info
 • WITKOVSKY, Matthew S. Foto : modernity in central Europe, 1918-1945. Edited by Peter Demetz. 1st pub. New York: Thames & Hudson, 2007. xxix, 278. ISBN 9780500543375. info
 • SCHAMA, Simon. Krajina a paměť. Translated by Petr Pálenský. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007. 702 s. ISBN 9788073630713. info
 • Dějiny krásy. Edited by Umberto Eco, Translated by Gabriela Chalupská. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 439 s. ISBN 8072036777. info
 • LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Vyd. 2., Ve Vyšehradu 1. Praha: Vyšehrad, 2005. 702 s. ISBN 8070218088. info
 • HALAS, František X. Fenomén Vatikán : idea, dějiny a současnost papežství : diplomacie Svatého stolce : České země a Vatikán. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 759 s. ISBN 8073250349. info
 • SCHAMA, Simon. Občané : kronika Francouzské revoluce. Translated by Martin Pokorný. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2004. 967 s. ISBN 8072601113. info
 • LE GOFF, Jacques. Svatý František z Assisi. Translated by Kateřina Vinšová. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2004. 187 s. ISBN 8070216514. info
 • PREISNER, Rio. Když myslím na Evropu. Edited by Jan Šulc. Vyd. 1. Praha: Torst, 2003. 390 s. ISBN 8072151258. info
 • BUBER, Martin. Chasidská vyprávění. Translated by Alena Bláhová. 2. rev. vyd. Praha: Kalich, 2002. 604 s. ISBN 8070177098. info
 • SCRUTON, Roger. Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře. Translated by Klára Cabalková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 210 s. ISBN 8020010130. info
 • MAGRIS, Claudio. Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Translated by Jiří Pelán - Ivan Seidl. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2001. 331 s. ISBN 8086138402. info
 • HUIZINGA, Johan. Homo ludens :o původu kultury ve hře. Vyd. 2., v edici Studie 1. Praha: Dauphin, 2000. 297 s. ISBN 80-7272-020-1. info
 • CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Vyd. 1. Praha: Triáda, 1998. 738 s. ISBN 80-86138-07-0. info
 • JACOBUS DE VORAGINE. Legenda aurea. Translated by Irena Zachová - Václav Bahník - Anežka Vidmanová. Vyd. 2., přeprac. Praha: Vyšehrad, 1998. 444 s. ISBN 8070212721. info
 • DEMETZ, Peter. Praha černá a zlatá :výjevy ze života jednoho evropského města. Translated by Zdeněk Hron. v čes. jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 1998. 501 s. ISBN 80-85190-92-3. info
 • Zrození moderní doby : devatenácté století. Edited by Paul Johnson. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 869 s. ISBN 802000694X. info
 • DAWSON, Christopher. Bohové revoluce. Translated by Miroslav Kratochvíl. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1997. 167 s. ISBN 8070211717. info
 • GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Translated by Miroslava Gregorová. Vyd. v češtině 2. (rev.),. Praha: Argo, 1997. 683 s. ISBN 8072031430. info
 • ČERNÝ, Václav. O povaze naší kultury. Edited by Rio Preisner. Soubor. vyd. 1. V Brně: Atlantis, 1996. 196 s. ISBN 8071081124. info
 • JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Vyd. 1. Praha: Rozmluvy, 1995. 591 s. ISBN 80-85336-31-6. info
 • DAWSON, Christopher. Porozumět Evropě. Translated by Miroslav Kratochvíl. 1. vyd. Praha: Zvon, 1995. 234 s. ISBN 80-7113-138-5. info
 • ČERNÝ, Václav. Rasismus, jeho základy a vývoj. Edited by Květoslava Komárková. Olomouc: Votobia, 1995. 90 s. ISBN 80-85885-69-7. info
 • DAWSON, Christopher. Zrození Evropy : Úvod do dějin evropské jednoty. Translated by Miroslav Kratochvíl. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1994. 244 s. ISBN 8070211148. info
 • PATOČKA, Jan. Co jsou Češi? :malý přehled fakt a pokus o vysvětlení. Edited by Ivan Chvatík - Pavel Kouba, Translated by Vladimír Jochmann. Vyd. 1. Praha: Panorama, 1992. 237 s. ISBN 80-7038-278-3. info
 • PREISNER, Rio. Česká existence. Praha: Rozmluvy, 1992. 287 s. info
 • MAGRIS, Claudio. Dunaj [29527]. Praha: Odeon, 1992. ISBN 80-207-0390-X. info
 • PATOČKA, Jan. Evropa a doba poevropská. Praha: Lidové noviny, 1992. 115 s. ISBN 80-7106-017-8. info
 • GUARDINI, Romano. Konec novověku : pokus o orientaci. Translated by Otakar Veselý. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1992. 95 s. ISBN 8070210559. info
 • JOHNSON, Paul. Dějiny 20. století. Praha: Rozmluvy, 1991. 845 s. ISBN 80-85336-07-3. info
 • Písmo svaté Starého a Nového zákona, včetně deuterokanonických knih, podle ekumenického vydání z roku 1985. 2. katolické vyd. Praha: Zvon, 1991. 283 s., [4. ISBN 80-7113-009-5. info
 • HUIZINGA, Johan. Jeseň stredoveku ; Homo ludens. Edited by Johan Huizinga. Bratislava: Tatran, 1990. 376 s. ISBN 8022202118. info
 • AUGUSTIN. Vyznání. Praha: Kalich, 1990. ISBN 8070171448. info
 • Kristiánova legenda : život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily : Legenda Christiani : vita et passio sancti Wenceslai et sancte Ludmile ave eius. Edited by Jaroslav Ludvíkovský. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1978. 164 s., př. info
 • PALACKÝ, František. Úvahy a projevy : z české literatury, historie a politiky [Palacký, 1977]. Edited by Josef Špičák. Praha: Melantrich, 1977. 498 s., [2. info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Vyd. 1. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1975. 406 s., 49. info
 • TRESMONTANT, Claude. Bible a antická tradice. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1970. 174 s. info
 • PALACKÝ, František. Dějiny národu českého. 2, Kn. 6-10. Praha: Odeon, 1968. info
 • AUERBACH, Erich. Mimesis : zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách. Translated by Miloslav Žilina - Vladimír Kafka - Rio Preisner. Praha: Mladá fronta, 1968. 492 s. info
 • PLUTARCHOS. Životopisy slavných Řeků a Římanů. 2. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1967. 808 s., [3. info
 • BROD, Max. Život plný bojů : autobiografie [Brod, 1966] : Streitbares Leben (Orig.). Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1966. 316 s. : i. info
 • AUGUSTINUS, Aurelius. O Boží obci : knih 22. [sv.] 1. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1950. 690 s. info
 • PEKAŘ, Josef. Z duchovních dějin českých [513]. V Praze: Melantrich, 1941. info
 • MASARYK, Tomáš Garrigue. Problém malých národů v evropské krisi ; Problém malých národů po světové válce : Problém malých národů po světové válce (Přít.). V Praze: Státní nakladatelství v Praze, 1926. info
 • MASARYK, Tomáš Garrigue. Rusko a Evropa : studie o duchovních proudech v Rusku. V Praze: Nákladem Jana Laichtera, 1921. info
Výukové metody
přednášky, filmové projekce
Metody hodnocení
Odevzdání eseje na základě zadané literatury (seznam literatury je pouze doporučující a výběrový), kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Obecné podmínky ukončování kursů Semináře estetiky
Předmět je vyučován jednorázově.
Obecné podmínky ukončování kursů Semináře estetiky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/ESA915