ESASZZ Státní závěrečná zkouška magisterská

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Cajthaml, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Krajtl (přednášející)
Mgr. Lenka Lee, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vašinová
Dodavatelské pracoviště: Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Vykonané kursy bc. studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Komisionální zkouška uzavírající I. stupeň studia, zajištující studijní předpoklady pro magisterské studium estetiky. Zkouška se koná z předmětů: 1) dějiny estetiky; 2) pojmosloví a metody estetiky; 3) aplikace: tématická oblast související s bakalářskou prací.Státní zkouška svým obsahem pokrývá obory dějin a pojmosloví estetiky a teorie kultury, dále strukturalismus, sémiologii a filosofii umění. Podle zaměření kandidáta i další tematické okruhy vztahující se k předmětu disertace. Obhajoba i státní doktorská zkouška je konána před komisí v souladu s platnými studijními předpisy. (Viz Studijní a zkušební řád FF MU). Zkouška má prokázat schopnost studenta prezentovat ústní formou vybraná témata z uvedených disciplín. Cílem zkoušky je prověřit schopnost interpretovat umělecké a kulturní fenomény, kriticky reflektovat současnou literaturu, reagovat na diskuzi a věcně argumentovat.
Výstupy z učení
Prokázání odborných znalostí a komunikačních dovedností.
Osnova
  • Podmínky zk. - viz www.phil.muni.cz/estetika
Literatura
  • viz: www.phil.muni.cz/estetika
  • viz: www.phil.muni.cz/estetika
Výukové metody
Prokázání odborných znalostí a komunikačních dovedností formou examinace.
Metody hodnocení
Metody hodnocení jsou dány Studijním a zkušebním řádem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.