ESB406 Krása a zánik - od romantismu k moderně

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Eduard Roreček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vašinová
Dodavatelské pracoviště: Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 17:30–19:05 B2.52
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/24, pouze zareg.: 0/24, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/24
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář má za cíl studentům přiblížit vývoj ztvárnění a chápání krásy v estetické teorii a literatuře v období od konce 18. do počátku 20. století. Speciální pozornost bude věnována vztahu mezi krásou a jejím možným zánikem, negaci estetické hodnoty a ambivalenci literárního významu, symboliky a estetické zkušenosti. Student by měl být schopen interpretovat téma semináře v konkrétních literárních textech a na základě získaných informací vyvozovat vlastní závěry. K hlavním cílům a úkolům semináře dále patří: zodpovědět otázky k jednotlivým textům, diskutovat o textech a tématech semináře a napsat odbornou esej (interpretace literárního textu).
Výstupy z učení
interpretovat literární text; zodpovídat zadané otázky k textům a obhájit odpovědi v diskuzi; používat a správně aplikovat odbornou terminologii
Osnova
 • - Romantický ideál krásy / pojem mnemosyné a antický ideál / idea chaosu a svobody / dionýský a apollinský princip – estetizace noci: např. Hölderlin, Novalis - Kult básníka – problém reflexivity / pojmy – génius, půvab, důstojnost / morální a smyslová rovina: vybrané básnické texty, teoretické texty - např. Schiller - Estetická a morální symbolika: téma dům-sídlo (např. Poe - Pád domu Usherů, Ibsen - Rosmersholm) - Člověk a příroda - láska ke kráse jako duchovní princip /pojmy: touha, instinkt, jednota, ctnost, mravnost/ např. teoretické texty J. Ruskina, literární texty – např. Melville - Pesimismus a ironie jako konstitutivní prvek literárního díla: např. Leopardi, Flaubert - Estetizace skutečnosti / formy estétství – romantismus, dandysmus (stylizace a póza), např. Baudelaire, Wilde - Negativní estetika – triumf smrti?: např. Baudelaire, d´Annunzio - Paměť a kulturní kódy / nostalgie jako falešná prezentace minulosti: – např. Čechov, Joseph Roth - Temporalita a zánik: např. Proust, T. Mann
Literatura
 • KROLOP, Kurt a Jiří STROMŠÍK. Eseje o německé romantice. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. 175 s. ISBN 9788074650611. info
 • BECKER, Karin. Literární dandysmus 19. století ve Francii. Translated by Alena Lhotová. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2013. 158 s. ISBN 9788024622996. info
 • STAROBINSKI, Jean. Melancholie v zrcadle : tři přednášky o Baudelairovi. Edited by Josef Hrdlička. Vyd. 1. Praha: Malvern, 2013. 83 s. ISBN 9788087580646. info
 • SCHIFFER, Daniel Salvatore. Dandysmus, poslední záblesk heroismu. Translated by Alena Lhotová. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2012. 204 s. ISBN 9788024621265. info
 • HRBATA, Zdeněk a Martin PROCHÁZKA. Romantismus a romantismy : pojmy, proudy, kontexty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 417 s. ISBN 8024610604. info
 • HEYDEN-RYNSCH, Verena von der. Evropské salony : vrcholy zaniklé ženské kultury. Translated by Zlata Kufnerová. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 2004. 194 s. ISBN 8073190265. info
 • POE, Edgar Allan. Pád domu Usherů. Translated by Zuzana Mayerová - Jiří Dědeček, Illustrated by Petr Nikl. Vyd. v tomto překladu 1. Praha: Vyšehrad, 2001. 70 s. ISBN 8070214740. info
 • ABRAMS, Meyer Howard. Zrcadlo a lampa :romantická teorie a tradice estetického myšlení. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2001. 383 s. ISBN 80-86138-12-7. info
 • ZIMA, Peter V. Literární estetika. Olomouc: Votobia, 1998. 447 s. ISBN 8071983292. info
 • BREISKY, Arthur. Triumf zla ;Dvě novely. 1. vyd. Praha: Thyrsus, 1997. 256 s. ISBN 80-901774-8-4. info
 • SCHILLER, Friedrich. Výbor z filozofických spisů. Edited by Friedrich Schiller - Milan Sobotka, Translated by František Demel - I. Vydání 1. Praha: Svoboda-Libertas, 1992. 316 stran. ISBN 8020502696. info
 • BERKOVSKIJ, Naum Jakovlevič. Německá romantika : Romantizm v Germanii (Orig.). Vyd. 1. Praha: Odeon, 1976. 541 s. info
 • ANNUNZIO, Gabriele d'. Triumf smrti. 1. vyd. v Melantrichu. Praha: Melantrich, 1974. 290 s. info
Výukové metody
seminární forma - čtení a interpretace textů, výklad, diskuze, prezentace studentů
Metody hodnocení
Ústní kolokvium (znalost textů semináře) a esej. Nutná účast - minimálně 70%
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Obecné podmínky ukončování kursů Semináře estetiky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/ESB406

Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2018 02:05, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému