ESDS12 Etická kritika umění a kultury

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vašinová
Dodavatelské pracoviště: Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předmět lze zapsat v kterémkoli semestru doktorského studia, avšak pouze jednou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Jen pro doktorandské studium !
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se s hlavními hledisky etické kritiky umění a kultury, jak v pohledu historickém, tak i strukturním.
Výstupy z učení
Pravidelná výuka neprobíhá.Krátký výklad při konsultaci, diskuse.
Osnova
  • Cílem předmětu je seznámit se s hlavními hledisky etické kritiky umění a kultury, jak v pohledu historickém, tak i strukturním.
Literatura
  • OSOLSOBĚ, Petr. Umění a ctnost. Brno: Barrister & Principal, o.s., 2013. 300 s. Dějiny a teorie umění. ISBN 978-80-7485-015-8. info
Výukové metody
Diskuse, konsultace.
Metody hodnocení
Kolokvium.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Obecné podmínky ukončování kursů Semináře estetiky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/ESDS12