ESDSJ2 Cizí jazyk v odborném užití II.

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Lenka Lee, Ph.D.
Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Vašinová
Dodavatelské pracoviště: Seminář estetiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Výzkum a postup vlastní disertační práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zvýšení odborné zdatnosti v překladu oborového textu z cizího jazyka do češtiny v rozsahu 20 stran.
Výstupy z učení
Vlastní překlad odborného textu v rozsahu 20 normostran do angličtiny nebo cizího jazyka.
Osnova
  • Samostatné vypracování překladu části disertační práce do cizího jazyka (nejčastěji angličtiny).
Literatura
  • NIEDERLE, Rostislav. Pojmy estetiky: analytický přístup. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 172 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně ; 393. ISBN 978-80-210-7131-5. Digitální knihovna FF MU info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Překlad, opravy, konsultace.
Metody hodnocení
Odevzdání části písemné práce, případně potvrzení některého dílčího badatelského úkolu v překladu do angličtiny nebo jiného světového jazyka.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/ESDSJ2