ETAA04 History of Ethnology II.

Faculty of Arts
Spring 2000
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: PZk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jana Nosková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Pavla Stöhrová (lecturer)
Supervisor
prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc.
Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Hudečková
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Úvod do studia, vymezení a charakteristika předmětu. Poznatky z nejstarších dob: antika, arabská kultura, první cestovatelé. Renesance a zájem o cizí země. Epocha conquisty a její důsledky. Vznik nového humanismu, počátky orientace k vlastní tradici. Osvícenství. Klasická epocha a rozvoj německé antropologie. Romantismus v Německu, Anglii a Rusku. Pozitivismus v Evropě, jeho vliv na vědecké myšlení. Zájem o fyzickou antropologii, vznik darwinismu. Konstituování kulturní (sociální) antropologie. Kulturní evolucionismus (představy, pojmy, periodizace, osobnosti). Difuzionismus (charakteristika, jeho subsystémy, hlavní představitelé). Sociologická orientace v etnologii a antropologii. Funkcionalismus a strukturální funkcionalismus. Psychologická orientace v etnologii a antropologii. Strukturalismus. Modifikace kulturní antropologie v současnoti. Evropská etnologie:historické kořeny, metodologická východiska. Vývoj oboru v neslovanských zemích od poloviny 19. století. Vývoj oboru ve slovanských zemích, rozvoj etnologické slavistiky. Historiografické otázky české etnologie, periodizace, hlavní představitelé, teorie a cíle.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2001.
  • Enrolment Statistics (Spring 2000, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2000/ETAA04