ETBA02 Introduction to Ethnology

Faculty of Arts
Spring 2018
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: PZk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Contact Person: Martina Maradová
Supplier department: Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Timetable
Tue 12:30–14:05 J31
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course students should be able: define folklore and folklore study; explain the content of folklorism; describe genres of folklore; formulate contemporary aims of folklore study; evaluate choices of research topics.
Syllabus
 • Folklore study as a scientific discipline (definition, description, history of the discipline in Europe, main representatives).
 • Folklore and types of folklore; folklore as part of spiritual and social culture.
 • Oral folklore (classification of oral expressions, research in Europe).
 • Musical folklore (folk song, common playing of instruments, collecting folk songs).
 • Dance folklore (folk dance and its collectors, classification of folk dance).
 • Ritual folklore and folk theatre.
 • Children’s folklore.
 • Bearers of folk tradition.
 • Folklorism (folklore and its second and third existence; use of folklore in social contexts, function of folklorism, folklorism as a research subject)
Literature
 • Lidová kultura : národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Edited by Lubomír Tyllner - Stanislav Brouček - Richard Jeřábek - Dušan Hol. Vyd. 1. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. 634 s. ISBN 9788020414502. info
 • JANČÁŘ, Josef. Lidová kultura na Moravě. Ve Strážnici: Ústav lidové kultury, 2000. 373 stran. ISBN 8072750054. info
 • Od folkloru k folklorismu : slovník folklorního hnutí v Čechách. Edited by Alena Vondrušková. Vyd. 1. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2000. 171 s. ISBN 8086156354. info
 • PAVLICOVÁ, Martina and Lucie UHLÍKOVÁ. Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. (From Folklore to Folklorism. A Dictionary of the Folklore Movement in Moravia and Silesia.). 1. vyd. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997. 238 pp. slovník 1. ISBN 80-86156-06-0. info
 • SIROVÁTKA, Oldřich and Milan LEŠČÁK. Folklór a folkloristika : (o l'udovej slovesnosti). Bratislava: Smena, 1982. 263 s. info
 • Československá akademie věd (Praha) and Socialistická akademie (Praha). Československá vlastivěda. D. 3, Lidová kultura : [hmotná a duchovní kultura českého a slovenského lidu]. Praha: Orbis, 1968. 783 s. : i. info
Teaching methods
lectures, class discussion, reading
Assessment methods
Students pass written test on the basis of lectures and literature.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2018/ETBA02