ETBA116 Selected Issues in Material Culture II

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (assistant)
Guaranteed by
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Contact Person: Martina Maradová
Supplier department: Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Timetable
Wed 10:00–11:40 J31
Prerequisites (in Czech)
ETBA115 Selec. Issues in Mater. Cult.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course in introduces the issue of traditional handcrafted production and the selected handicraft activities (in terms of technological and socio-cultural aspects) as representatives of the major spheres of traditional production.
Learning outcomes
At the end of the course students should be able to describe the characteristics of traditional handicraft, to define its systematics (home handicraft production), and to relate its historical development. Based on the knowledge acquired through this course students should be able to conduct expert activities, organise exhibitions and to scientifically process this branch of traditional folk culture as well as the contemporary handicraft production.
Syllabus
 • Handicraft as profession
 • Historically originating forms (home and handicraft production)
 • Relationship of folk handicraft production and folk art
 • Effort to preserve traditional folk production in the industrial society
 • Overview of selected processing technology by material
 • Natural wicker, wood processing
 • Textile production
 • Pottery and folk glass
 • Metal processing
 • Folk professional groups with distinct culture (mining)
Literature
  recommended literature
 • SCHEUFLER, Vladimír: Etnografický atlas 2. Domácká výroba. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 1991.
 • VÁLKA, Miroslav. Homo faber. Tradiční zemědělství a lidová výroba (Homo faber. Traditional farming and handmade production). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 153 pp. ISBN 978-80-210-7112-4. Digitální knihovna FF MU info
 • Lidová kultura : národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Edited by Lubomír Tyllner - Stanislav Brouček - Richard Jeřábek - Dušan Hol. Vydání první. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakladatelství Mladá fronta, 2007. Strana 643. ISBN 9788020414502. info
 • MARTINEK, Zdeněk. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska. III, Řemeslná, domácká a manufakturní výroba a obchod v Čechách v letech 1752-1756. Edited by Josef Vařeka - Lydia Petráňová. Vyd. 1. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. 241 s. + [. ISBN 80-85010-16-X. info
 • Dějiny hmotné kultury. II(2), Kultura každodenního života od 16. do 18. století. Edited by Josef Petráň. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo kultury ČR, 1997. 1002 s. ISBN 80-7184-086-62. info
 • Československá vlastivěda. D. 3, Lidová kultura. Praha: Orbis, 1968. info
Teaching methods
Lectures, reading.
Assessment methods
Written examination.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Předpokladem, podmínkou pro vykonání závěrečného písemného testu je splnění 6 úkolů zveřejněných v ELFu - studijní materiály a úkoly.
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/ETBA116