ETBB125 Tradiční obyčeje v současnosti

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Adam Muras (přednášející), doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 12:00–13:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je jak obecné seznámení s vybranými tradičními lidovými obyčeji na území České republiky, tak s významovým posunem, ke kterému u nich došlo především ve druhé polovině 20. a na počátku 21. století. V posledních desetiletích můžeme v souvislosti se společenskými změnami sledovat změny jak ve formě, tak samotném obsahu jednotlivých obyčejů, stejně tak jako vznik zcela nových či opětovný návrat dříve prakticky vymizelých. Na základě poznatků z kurzu budou studenti schopni tyto myšlenkové posuny identifikovat a analyzovat. Získané poznatky také budou následně moci uplatnit při vlastních terénních výzkumech zaměřených na tradiční lidovou kulturu a její postavení v současné společnosti.
Osnova
  • Přehled vybraných obyčejů na území České republiky
  • Transformace obyčejů ve 20. století – příčiny a důsledky
  • Současné projevy a významové posuny tradičních obyčejů ve 21. století
  • Pozice nově vzniklých a přejatých festivit v současné společnosti
  • 2–3 terénní výjezdy spojené s analýzou a dokumentací současných oslav tradičních obyčejů
  • Diskuse nad studentskými projekty
Výukové metody
Přednášky, terénní výjezdy, e-learning
Metody hodnocení
Aktivní účast v diskusích a na terénních výjezdech, dobrovolné procvičovací testy, závěrečná semestrální práce
Informace učitele
Studijní materiály kurzu: https://is.muni.cz/auth/el/1421/jaro2019/ETBB125/

Aktivním studentům bude nabídnuta možnost praktického využití nabytých schopností v rámci honorované spolupráce na katedrovém projektu analyzujícím současnou životnost obyčejových tradic spojených s výročními ohni v horských a podhorských moravských regionech.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/ETBB125