ETMA03 Man and Society

Faculty of Arts
Spring 2018
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Contact Person: Martina Maradová
Supplier department: Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Timetable
Thu 10:50–12:25 J31
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
At the end of the course students should be able to: define social culture; identify the manifestations of social culture; interpret materials in ethnological context, describe traditional and contemporary rituals from the holistic point of view; formulate the possibilities of research of social culture; compare the development of different societies.
Syllabus
 • General introduction to social culture (tripartite division of traditional folk culture).
 • Basic issues of evolution, terminology (matrilocality, patrilocality, polygamy, polyandry, polygyny, initiation, transmission rituals, etc.).
 • Family and types of family in historical development (nuclear family, large family).
 • Matrimony and forms of marriage.
 • Wedding and wedding ceremonies.
 • Birth of people.
 • Last things of people.
 • Annual cycle festivities and holidays.
 • Rituals, traditions and festivities connected with crop and harvest.
 • Religious year and traditions. Christmas. Easter. Pentecost. The cult of saints as people’s calendar.
Literature
 • Lidová kultura : národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Edited by Lubomír Tyllner - Stanislav Brouček - Richard Jeřábek - Dušan Hol. Vyd. 1. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. s. 643-129. ISBN 9788020414502. info
 • TURNER, Victor Witter. Průběh rituálu. Translated by Lucie Kučerová. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. vii, 194. ISBN 8072269003. info
 • Filosofická antropologie :člověk jako osoba. Edited by Jan Sokol. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 222 s. ISBN 80-7178-627-6. info
 • FROLCOVÁ, Věra. Velikonoce v české lidové kultuře. Vyd. 1. V Praze: Vyšehrad, 2001. 277 s. ISBN 8070215038. info
 • FRAZER, James George. Zlatá ratolest :druhá žeň : [magie, rituály, mýty]. Vyd. 1. Praha: Garamond, 2000. 294 s. ISBN 80-86379-18-3. info
 • HORSKÝ, Jan and Markéta SELIGOVÁ. Rodina našich předků. Praha: Lidové noviny, 1997. 143 s. ISBN 80-7106-195-6. info
 • GUREVIČ, Aron. Nebe, peklo, svět :cesty k lidové kultuře středověku. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1996. 524 s. ISBN 80-85787-41-5. info
 • GENNEP, Arnold van. Přechodové rituály :systematické studium rituálů. Translated by Helena Beguivinová. Praha: Lidové noviny, 1996. 201 s. ISBN 80-7106-178-6. info
 • FRAZER, James George. Zlatá ratolest. Edited by Josef Kandert, Translated by Erich Herold - Věra Heroldová-Šťoví. Vyd. 2. Praha: Mladá fronta, 1994. 632 s. ISBN 8020404880. info
 • FROLEC, Václav. Vánoce v české kultuře. Druhé vydání. Praha: Vyšehrad, 1989. 439 stran. ISBN 8070210184. info
 • GUREVIČ, Aaron Ja. Kategorie středověké kultury : Katěgorii sredněvekovoj kultury (Orig.). Edited by Jaroslav Kolár. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1978. 286 s., 16. info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Vyd. 1. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1975. 406 s., 49. info
Teaching methods
Lectures, class discussion, reading
Assessment methods
Students pass written test on the basis of lectures and literature.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2018/ETMA03