ETMA123 My a ti Druzí: trampoty s multikulturalismem

Filozofická fakulta
podzim 2024

Předmět se v období podzim 2024 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Michal Pavlásek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Michal Pavlásek, Ph.D.
Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je objasnění problematiky multikulturalismu skrze dějinný vývoj, ale důraz je kladen především na současnou situaci. Fenomén multikulturalismu je hlavním tématem současného světa a náleží ke studiu různých disciplín, včetně etnologie.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen rozeznat základní teoretické koncepty a přístupy související se studiem multikulturní společnosti, fenoménu multikulturalismu, politice znání a politice kolektivních identit v současném světě.
Osnova
 • 1. Uvedení do problematiky
 • 2. Multikulturní situace, multikulturalita
 • 3. Politická teorie multikulturalismu
 • 4. Meze multikulturalismu
 • 5. Orientalismus, balkanismus a allochronismus - diskurzy konstrukce Druhých
 • 6. Nová xenofobie
 • 7. Situace post-kolonialismu
Literatura
  povinná literatura
 • FANON, Frantz. Černá kůže, bílé masky : postkoloniální myšlení I. Translated by Irena Kozelská. Vydání první. Praha: Tranzit, 2011. 191 stran. ISBN 9788087259122. info
 • SAID, Edward W. Orientalismus : západní koncepce Orientu. Translated by Petra Nagyová. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2008. 459 s. ISBN 9788071859215. info
 • Antropologie multikulturních společností : rozumět identitě. Edited by Thomas Hylland Eriksen - Marek Jakoubek, Translated by Tereza Kuldová. Vyd. 1. Praha: Triton, 2007. 268 s. ISBN 9788072549252. info
 • BARŠA, Pavel. Politická teorie multikulturalismu. 1. vyd. Brno: CDK, 1999. 347 s. Politologická řada 4. ISBN 80-85959-47-X. info
 • TODOROVA, Marija Nikolaeva. Imagining the Balkans. New York: Oxford University Press, 1997. xi, 257. ISBN 0195087518. info
 • Multiculturalism : a critical reader. Edited by David Theo Goldberg. Oxford: Blackwell, 1994. x, 452 s. ISBN 0-631-18911-4. info
  doporučená literatura
 • Everyday multiculturalism. Edited by Amanda Wise - Selvaraj Velayutham. New York: Palgrave Macmillan, 2009. xiv, 282. ISBN 9780230210370. info
 • The rights of minority cultures. Edited by Will Kymlicka. Oxford: Oxford University Press, 1995. ix, 387 s. ISBN 0-19-878101-6. info
Výukové metody
Přednášky, aktivní diskuze nad studijními texty v hodině, analýza vizuálních obrazů a symbolů.
Metody hodnocení
V průběhu semestru student odevzdá 10 úkolů (na základě čtení povinných textů) a závěrečnou esej. Ta bude obhajována a diskutována na závěrečném setkání.
Další komentáře
Poznámka k periodicitě výuky: jeden semestr.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/ETMA123