ETMB28 Etnochoreology

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Contact Person: Martina Maradová
Supplier department: Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Timetable
each even Tuesday 14:00–15:40 J31
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course students should be able to: define dance and folk dance; explain the meaning of movement in human culture; demonstrate differences between the approaches of ethnochoreology and dance anthropology; describe basic dance forms in selected European regions; formulate research topics; evaluate concrete dance material.
Syllabus
 • Ethnochoreology – study of folk dance and its cornerstones; definition of dance and folk dance, terminology.
 • Basic theoretical concepts (anthropology versus ethnology, holistic view versus esthetic evaluation) and evolution in the discipline subject.
 • Cultural and historical approach to folk dance and European environment, overview of international history of folk dance.
 • Development in research into folk dance in Moravia and Silesia (key works and personalities).
 • Transcript of dance (types of kinetography and its present forms – Benesh movement notation, Labanotation) and structural analysis.
 • Dance systematics, classification of folk dance.
 • Basic types of folk dance in Europe.
 • Folk dance in Bohemia, Moravia and Silesia in examples (cultural and historical explanation of individual forms and types of folk dance by ethnographic region, visual and musical demonstrations).
Literature
 • ZÍDKOVÁ, Petra. Sbírky a sběratelé lidových písní a tanců v Čechách. Edited by Daniela Stavělová. 97 stran. ISBN 8070681748. info
 • BROUČEK, Stanislav and Richard JEŘÁBEK. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část. (Folk culture.). Praha: Mladá fronta, 2007. 284 pp. ISBN 978-80-204-1711-4. info
 • LAUDOVÁ, Hannah. Prameny lidových tradic Čech : souhrn podnětů k dramaturgické a studijní práci folklorních souborů. 2. upr. vyd. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, útvar ARTAMA, 2000. 110 s. ISBN 8070681101. info
 • FUKAČ, Jiří, Jiří VYSLOUŽIL and Petr MACEK. Slovník české hudební kultury (Dictionary of Czech Musical Culture.). 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997. 1035 pp. ISBN 80-7058-462-. info
 • Československá vlastivěda. D. 3, Lidová kultura. Praha: Orbis, 1968. info
 • ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo : dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku od nejstarší doby až do konce 19. století se zvláštním zřetelem k dějinám tance vůbec. 2. vyd., v SNKHU 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. 439 s. : i. info
Teaching methods
Lectures, visual presentation, class discussion.
Assessment methods
Written examination aimed at testing the student’s insight into the basis lectures, visual presentations and literature.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/ETMB28