FAV266 Provoz kina

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/0/6. 12 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (cvičící)
Radek Pernica, DiS. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (cvičící)
Patrycja Astrid Twardowska (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 7 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/7, pouze zareg.: 0/7, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/7
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
• Náplní prakticky zaměřeného kurzu je příprava, realizace a hodnocení týmového projektu studentského kina v Univerzitním kině Scala.
• Projektem studentského kina se (obvykle) rozumí cyklus deseti projekcí realizovaných během semestru každý týden ve vymezeném čase jako speciální okno v rámci běžného programového schématu a provozního chodu kina.
• Projekt se realizuje v týmu o počtu 5-7 studentů, z nichž min. polovina musí být z mateřského oboru a min. jeden člen musí být z jiného oboru či fakulty (doporučuje se zejména spolupráce s FSS a ESF).
• Realizační tým zajišťuje projekt po stránce programové, organizační, propagační, provozní, ekonomické a administrativní (technický servis zajišťuje kino).


Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:
• Sestavovat program kina včetně doprovodného programu.
• Vyjednávat s distributory a zajišťovat práva.
• Vyjednávat s tvůrci a s hosty v rámci doprovodného programu.
• Propagovat program v médiích.
• Přednášet lektorské úvody a moderovat besedy.
• Zajišťovat provoz a ekonomiku projektu.
• Pracovat v týmu a praktikovat mezioborovou spolupráci.
Osnova
 • Kurz má tři základní fáze, jimž odpovídají tyto základní kroky:
 • 1. Příprava projektu, tj. vypracování písemného projektu a sestavení týmu, předložení projektu podle výzvy a účast v otevřeném výběrovém řízení.
 • 2. Realizace projektu, tj. uskutečnění cyklu projekcí včetně doprovodného programu.
 • 3. Vyhodnocení projektu, tj. vypracování závěrečné zprávy a obhajoba uskutečněného projektu.

 • Podmínkou přijetí do kurzu a realizace projektu je vítězství v otevřené soutěži o nejlepší týmový projekt, který má obsahovat:
 • • Název projektu (programu, cyklu).
 • • Realizační tým: vedoucí projektu a jeho spolupracovníci - jména (včetně studijního oboru, roku/semestru studia, e-mailu a vedoucí projektu nechť uvede i telefon), funkce a náplň práce.
 • • Dramaturgický koncept a jmenovitý dramaturgický plán s rozpisem zamýšlených filmových projekcí (seznamem filmů zahrnujícím pro každý večer i alternativní tituly) a včetně tzv. přidaných hodnot k jednotlivým představením. Přidanou hodnotou se rozumí nápadité rozšíření projekce filmu různými prostředky, například úvodem, diskusí s hostem apod.
 • • Zdroje, odkud mají být filmy získány, a náklady na distribuční práva.
 • • Plán propagace.
 • • Ekonomický plán: rozpis finančních nákladů (půjčovné a doprava filmů, honoráře hostů, povinné odvody ze vstupného, provozní náklady Scaly, propagace, produkční výdaje aj.) a předpokládaných výnosů (vstupné, granty, sponzoring aj.), a to ve formě tabulky (závazný vzor je dostupný ve studijních materiálech předmětu) a komentáře, v němž budou jednotlivé položky vysvětleny a odůvodněny.
 • Projekt musí být vypracován podrobně a realisticky podle uvedeného zadání.
 • Preferovány budou projekty, které plánované projekce rozšíří o přidané hodnoty.
 • Komerční aspekt není na prvním místě, ale předpokládá se, že si projekt získá publikum.
 • Studentského kina se lze účastnit opakovaně: nové projekty tedy mohou podávat i jednotlivci či týmy, kteří již uskutečnili jiný svůj projekt v předchozím obdobím, případně i dříve neúspěšní uchazeči.

 • Projekt se realizuje dle závazného manuálu - viz studijní materiály a webové stránky Studentského kina.
 • Odborné úvody k filmu a moderování besed musí být minimálně z 50% zajištěny členy realizačního týmu.

 • Závěrečná zpráva se drží osnovy předepsané projektu, podrobně hodnotí průběh realizace (včetně srovnání plánu a skutečnosti), obsahuje statistiky návštěvnosti a finanční bilanci (závazný vzor je dostupný ve studijních materiálech i na katedrovém webu, viz odkazy níže).
 • Projekt i závěrečná zpráva se zasílají ve stanovených lhůtách na e-mailové adresy všech vyučujících.
 • Projekt i závěrečná zpráva se zveřejňují na katedrovém webu a mají sloužit i jako sdílená zkušenost pro další projekty.
 • Velmi se doporučuje, aby všichni, kdo připravují nové projekty, si prostudovali závěrečné zprávy předchozích projektů.

 • Harmonogram projektu pro jarní semestr 2017:
 • • 1. října 2016: vyhlášení soutěže.
 • • 20. listopadu 2016: odevzdání projektu pod jménem vedoucího týmu (zasílá se na e-mailové adresy všech vyučujících).
 • • 20.-30. listopadu 2016: výběrová komise a vyhlášení vítězného projektu, rozprava vedení kurzu s vybraným týmem.
 • • Prosinec – únor 2017: přípravná fáze projektu.
 • • Únor – květen 2017: realizační fáze projektu – termíny projekcí jsou zpravidla každé úterý od 20:30 hod.
 • • 15. června 2017: odevzdání písemné závěrečné týmové zprávy o realizaci projektu pod jménem vedoucího týmu (zasílá se na e-mailové adresy všech vyučujících).
 • • 15.-30. června 2017: rozprava vedení kurzu s realizačním týmem – závěrečné hodnocení projektu.

 • Harmonogram projektu pro podzimní semestr 2017: výzva bude zveřejněna 1. března, lhůta pro podávání přihlášek poběží do 20. dubna, výsledek soutěže bude vyhlášen do 30. dubna 2017.
Literatura
  doporučená literatura
 • DANIELIS, Aleš. Česká filmová distribuce po roce 1989. Iluminace, 19, 2007, č. 1, s. 53-104. Vyd. Praha: Národní filmový archiv. ISSN 0862-397X.
 • DANIELIS, Aleš. Svět filmu bez perforace. Hrozby a příležitosti digitální filmové distribuce. Iluminace, 25, 2013, č. 2, s. 89-101. Vyd. Praha: Národní filmových archiv. ISSN 0862-397X.
Výukové metody
Programová, organizační, propagační, ekonomická, provozní a administrativní praxe v kině: příprava a realizace týmového projektu.
Metody hodnocení
• O výběru a hodnocení projektů rozhoduje komise složená z vyučujících a zástupců kina Scala.
• Výběrové kolo probíhá obvykle jen na základě písemných projektů, komise ale může realizační tým přizvat k jednání.
• Závěrečné hodnotící kolo vychází ze závěrečné zprávy a má formu obhajoby uskutečněného projektu ze strany realizačního týmu a rozpravy s komisí.
• Měřítky úspěšnosti je kulturní hodnota programové nabídky a způsob jejího podání (s ohledem na tzv. přidané hodnoty), produkční a ekonomické zvládnutí projektu a divácká návštěvnost a ohlas.
• Projekt se hodnotí jako týmový, všichni členové týmu tedy obvykle, nikoli však nutně získávají totožné hodnocení.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/wufv/home/studentske-kino-scala
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2017/FAV266

Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2017 17:34, 25. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému