FAV318 Screenwriting and Script Editing for Documentary Films

Faculty of Arts
Spring 2018
Extent and Intensity
0/0/4. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. BcA. Miroslav Vlček (seminar tutor)
Supervisor
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Department of Film Studies and Audiovisual Culture - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Film Studies and Audiovisual Culture - Faculty of Arts
Timetable
Wed 15:50–17:25 U34
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 12 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 5/12, only registered: 0/12, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/12
Fields of study the course is directly associated with
there are 10 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course aims students to acquire basic sreenwriting and script-editing skills esential for a documentary filmmaker.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod, představení vyučujícího a studentů, zadání kurzu 2. Konzultační hodina Studenti představí své nápady v nerozpracovaných konceptech a následně o nich skupina debatuje. 3. Inspirace I Vyučujícím představí připravené dokumentární filmy, které jsou obsahovo nebo formálně inspirativní pro studenty a jejich projekty. 4. Vzájemná dramaturgie I Společné konzultace projektů. Každý ze studentů je zároveň scénaristem a zároveň dramaturgem. 5. Návštěva dramaturga I Zkušený dramaturg komentuje náměty studentů. 6. Inspirace II Vyučujícím představí připravené dokumentární filmy, které jsou obsahovou nebo formálně inspirativní pro studenty a jejich projekty. 7. Obhlídky - jak na to? Vyučující představí koncept obhlídek, jejich roli při vývoji dokumentárního filmu a také na praktických příkladech ukáže, jak základní obhlídky provést. 8. Obhlídky - co z nich vyčíst? Studenti na hodinu připraví různé typy obhlídek (objektů, respondentů, fenoménů...) a následnou analýzou se celá skupina naučí, co se jde z dobrých obhlídek vyčíst. 9. Konzultační hodina Hodina proběhne formou individuálních konzultací nad náměty v případě, že studenti budou mít zájem o individuální konzultace, v opačném případě proběhne hodina formou skupinových konzultací. 10. Vzájemná dramaturgie III Společné konzultace projektů. Každý ze studentů je zároveň scénaristem a zároveň dramaturgem. 11. Příprava na pitching Veřejná prezentace projektu – jak na to? 12. Pitching projektů I Studenti představují své projekty, zároveň ale simulují fungovaní komise fondu rozdělujícího prostředky. 13. Pitching projektů II
Literature
  required literature
 • Palúch, Martin. Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989.
 • MOTAL, Jan. Základní problémy dramaturgie (Basic Issues of Dramaturgy). In Nové trendy v médiích II: rozhlas a televize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 45-79, 34 pp. ISBN 978-80-210-5826-2. URL info
 • NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 316 s. ISBN 9788073311810. info
 • NOVOTNÝ, David Jan. Budování příběhu, aneb, Demiurgie versus dramaturgie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 234 s. ISBN 9788024613062. info
  recommended literature
 • Náhradní obsah: Aronsonová, L. Scénář pro 21. století. 2014
 • NICHOLS, Bill. Engaging cinema : an introduction to film studies. 1st ed. New York: W. W. Norton & Co., 2010. xxvii, 545. ISBN 9780393934915. info
 • GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. Translated by Ladislav Šerý. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s. ISBN 8073310236. info
 • BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. 2., dopl. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 145 s. ISBN 8073310104. info
 • GOGOLA ML., Jan. Smrt dokumentárnímu filmu! Ať žije film! Od díla k dění. Praha: FAMU, 2001. URL info
 • PLANTINGA, Carl R. Rhetoric and representation in nonfiction film. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. x, 255. ISBN 0521573262. info
Teaching methods
Group work, work on the treatment.
Assessment methods
To pass the course student have to attend to all classes and finish the treatment which needs to be accepted by the whole group.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2018/FAV318