FAVBKa050 Dějiny české kinematografie II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
So 22. 2. 14:00–17:40 C34, So 14. 3. 14:00–17:40 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 77 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/77, pouze zareg.: 0/77, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/77
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přehled vývoje české kinematografie od poloviny padesátých let do současnosti. Kurs se zaměří na celovečerní umělecké hrané filmy, ale i na snímky žánrové, dokumentární, animované, krátké apod. Poskytne základní informace o politickém a kulturním kontextu, organizaci kinematografie, proměnách technologií, institucí, podmínkách produkce, distribuce a uvádění.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v proměnách politických kontextů a organizačních podmínek, které působily na českou kinematografii
- jmenovat, stručně interpretovat, analyzovat a kontextově zařadit zásadní díla české kinematografie sledovaného období
- popsat tvůrčí cestu nejvýznamnějších autorů
- informovat o diváckém přijetí, kritické reflexi a festivalových úspěších.
Osnova
 • Česká kinematografie v polovině padesátých let.
 • Tzv. „ur-vlna“ a I. festival československých filmů v Banské Bystrici 1959.
 • Zlatá šedesátá: česká nová vlna.
 • Zlatá šedesátá: starší generace, žánrová produkce.
 • Nástup normalizace, trezorové filmy, konsolidace.
 • Pozdní normalizace a přestavba.
 • 1989, konec státního monopolu a devadesátá léta.
 • Začátek tisíciletí, digitalizace.
 • Kontaktní přednášky budou věnovány úvodu do problematiky a vybraným tématům, která nemají oporu v povinné a doporučené literatuře.
Literatura
  povinná literatura
 • LUKEŠ, Jan. Diagnózy času : český a slovenský poválečný film (1945-2012). V Praze: Slovart, 2013. 447 s. ISBN 9788073917128. info
 • SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov : svět filmařů a politická moc 1945-1970. Vydání první. [Praha]: Národní filmový archiv, 2016. 419 stran. ISBN 9788070041772. info
 • PŘÁDNÁ, Stanislava, Zdena ŠKAPOVÁ a Jiří CIESLAR. Démanty všednosti :český a slovenský film 60. let : kapitoly o nové vlně. Vyd. 1. Praha: Pražská scéna, 2002. 387 s. ISBN 80-86102-17-3. info
  doporučená literatura
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Normalizační film. Cinepur, Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2002, XI., č. 21, s. 6-11. ISSN 1213-516X. info
 • BOČEK, Jaroslav. Kapitoly o filmu. Praha: Orbis, 1968. info
 • ČESÁLKOVÁ, Lucie. Film - náš pomocník. Studie o (ne)užitečnosti českého krátkého filmu 50. let. Vydání první. Praha: Národní filmový archiv - Masarykova univerzita, 2015. 327 s. Spisy FF MU ; 438. ISBN 978-80-210-8057-7. info
 • HULÍK, Štěpán. Kinematografie zapomnění : počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968-1973). Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 475 s. ISBN 9788020020413. info
 • SKUPA, Lukáš. Vadí - nevadí : česká filmová cenzura v 60. letech. Vydání první. [Praha]: NFA, 2016. 263 stran. ISBN 9788070041727. info
 • ŠTOLL, Martin. 1.5.1953 - zahájení televizního vysílání : zrození televizního národa. Vyd. 1. Praha: Havran, 2011. 208 s. ISBN 9788087341063. info
 • ŽALMAN, Jan. Umlčený film. První doplněné vydání. [Praha]: KMa, s. r. o., 2008. 431 stran. ISBN 9788073095734. info
  neurčeno
 • HAMES, Peter. Československá nová vlna. Translated by Tomáš Pekárek. Vydání první. [Praha]: Levné knihy, 2008. 344 stran. ISBN 9788073095802. info
 • MACEK, Václav a Jelena PAŠTÉKOVÁ. Dejiny slovenskej kinematografie : 1896-1969. Druhé rozšírené vydanie. Bratislava: Slovenský filmový ústav, 2016. 621 stran. ISBN 9788085739688. info
 • BŘEZINA, Václav. Lexikon českého filmu : 2000 filmů 1930-1996. Vyd. 1. Praha: Cinema, 1996. 530 s. ISBN 8085933098. info
 • ŠTOLL, Martin. Český film : režiséři-dokumentaristé. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. 695 s. ISBN 9788072774173. info
Výukové metody
Přednášky, projekce, domácí sledování filmů, domácí studium.
Metody hodnocení
Písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/FAVBKa050