FAVBPa050 Dějiny české kinematografie II

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
8/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Šárka Jelínek Gmiterková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Šárka Jelínek Gmiterková, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–11:40 C34, kromě Út 16. 4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 88 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 69/88, pouze zareg.: 1/88
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přehled vývoje české kinematografie od sedmdesátých let do současnosti. Kurs se zaměří na celovečerní umělecké hrané filmy, ale i na snímky žánrové, dokumentární, animované, krátké apod. Poskytne základní informace o politickém a kulturním kontextu, organizaci kinematografie, proměnách technologií, institucí, podmínkách produkce, distribuce a uvádění.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v proměnách politických kontextů a organizačních podmínek, které působily na českou kinematografii
- jmenovat, stručně interpretovat, analyzovat a kontextově zařadit zásadní díla české kinematografie sledovaného období
- popsat tvůrčí cestu nejvýznamnějších autorů
- informovat o diváckém přijetí, kritické reflexi a festivalových úspěších.
Osnova
 • Česká kinematografie v normalizačním období: nástup, trezorové filmy, konsolidace
 • Pozdní normalizace a přestavba
 • Sametová revoluce, konec státního monopolu, privatizace Barrandova a 90. léta
 • Digitalizace, distribuce a uvádění filmů v novém tisíciletí
 • Diferenciace filmové tvorby (žánry, témata tendence) a její tvůrci
Literatura
  povinná literatura
 • LUKEŠ, Jan. Diagnózy času : český a slovenský poválečný film (1945-2012). V Praze: Slovart, 2013, 447 s. ISBN 9788073917128. info
 • SZCZEPANIK, Petr. Screen industries in East-central Europe. London: BFI, 2021, xiii, 289. ISBN 9781839022739. info
  doporučená literatura
 • HULÍK, Štěpán. Kinematografie zapomnění : počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968-1973). Vyd. 1. Praha: Academia, 2011, 475 s. ISBN 9788020020413. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Normalizační film. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2002, XI., č. 21, s. 6-11. ISSN 1213-516X. info
  neurčeno
 • BREN, Paulina. Zelinář a jeho televize : kultura komunismu po pražském jaru 1968. Vydání 1. Praha: Academia, 2013, 458 stran. ISBN 9788020023223. info
 • ŠTOLL, Martin. Český film : režiséři-dokumentaristé. 1. vyd. Praha: Libri, 2009, 695 s. ISBN 9788072774173. info
 • ŽALMAN, Jan. Umlčený film. První doplněné vydání. [Praha]: KMa, s. r. o., 2008, 431 stran. ISBN 9788073095734. info
 • BŘEZINA, Václav. Lexikon českého filmu : 2000 filmů 1930-1996. Vyd. 1. Praha: Cinema, 1996, 530 s. ISBN 8085933098. info
 • BOČEK, Jaroslav. Kapitoly o filmu. Praha: Orbis, 1968. info
Výukové metody
Přednášky, projekce, domácí studium.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test.

Znalost filmů, promítaných jak při přednáškách, tak v rámci domácí přípravy, a zadané četby bude pravidelně testována pomocí odpovědníků. Studenti musí odpovědět na vybrané otázky v čase vymezeném po projekci. V případě nesplnění minimálního počtu bodů a/nebo nevyplnění odpovědníku ve stanoveném čase má každý student/ka k dispozici dva opravné pokusy. Po jejich vyčerpání již není možné odpovědníky zpětně otvírat za účelem opravy a v takovém případě dotyční nebudou připuštění ke zkoušce.
Informace učitele
Interní vyučující:
Mgr. Šárka Jelínek Gmiterková, Ph.D.
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
doc.Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.

Externí vyučující:
Mgr. Veronika Lengálová
Mgr. Ondřej Pavlík, Ph.D.
doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.

Organizace kurzu:
Mgr. Šárka Jelínek Gmiterková, Ph.D.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/FAVBPa050