FAVBPa150 Odborná praxe

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/2. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (cvičící)
Patrycja Astrid Twardowska (pomocník)
Garance
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz slouží k bonifikaci tvůrčí a odborné činnosti, která se realizuje individuálně mimo výuku.
Cílem kurzu je propojit výuku a výzkum s praxí a zvýšit konkurenceschopnost absolventů na trhu práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
Propojit studium a výzkum s praxí.
Využívat poznatků a dovedností nabytých praxí.
Zvýšit konkurenceschopnost na trhu práce.
Osnova
 • Zápočet lze získat za tyto druhy odborné činnosti v rámci oboru:
 • 1) za činnost publikační: studie (v rozsahu nejméně 10 normostran) nebo soubor článků (v rozsahu nejméně 20 normostran) publikované v odborném či oborovém titulu;
 • 2) za činnost konferenční: příspěvek na oborové konferenci;
 • 3) za činnost ediční a redakční: editor tematické publikace - knihy, sborníku, redaktor časopisu;
 • 4) za dramaturgii či produkci filmového festivalu nebo přehlídky;
 • 5) za odbornou stáž (v délce min. jednoho měsíce).
 • Další možnosti nejsou vyloučeny.
 • Při hodnocení výsledku se bere v úvahu jednak odborná povaha a kvalita výstupu, jednak relevance platformy, na níž byl výstup realizován.
Literatura
 • Podle příslušné praxe.
Výukové metody
Tvůrčí a odborná činnost, praxe a stáže.
Metody hodnocení
Příslušná činnost se dokládá příslušným výstupem: originální publikací, konferenčním příspěvek spolu s konferenčním programem, festivalovým katalogem apod.
K zápočtu ze stáže je nutno dodat zprávu ze stáže, která obsahuje jednak hodnocení stáže stážistou, jednak hodnocení stážisty tutorem (formulář zprávy je ke stažení na níže uvedené webové stránce).
Stáže budou podle možností výběrově podporovány mimořádným stipendiem.
Podklady k zápočtu se odevzdávají do konce příslušného zkouškového období.
Předmět si lze zapsat i zpětně, tj. v dalším semestru po ukončení praxe či stáže.
Informace učitele
http://fav.phil.muni.cz/studium/praxe-a-staze
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/FAVBPa150